Tullverket

Befordran av varor

Att flytta varor under tullagerförfarandet – utan att göra en transitering – kallas att befordra varor.

Du kan befordra varor på två villkor:

  1. Att den aktuella befordran framgår av tullagerbokföringen. Det ska finnas en tydlig uppgift om att varorna är ”under befordran” och inte på anläggningen för lagring.
  2. Att varorna är hänförda till tullagerförfarandet.

Befordran mellan olika platser

De platser som du kan flytta varor mellan är

  • olika lagringsplatser som ingår i samma tullagertillstånd
  • mellan olika tullager
  • det tullkontor som kan frigöra varan till tullagerförfarandet och tullagret
  • tullagret och det tullkontor som kan avsluta tullagerförfarandet.

För varje befordran gäller olika tidsgränser.

När kan du behöva befordra varor?

Här följer fyra exempel på tillfällen när du kan befordra varor:

Vid gränsen

När du vill hänföra varor till ett tullagerförfarande direkt vid gränsen till Sverige. Då befinner sig varorna under tullagerförfarandet även under transporten till tullagret.

Från tillfällig lagring till tullager

När varor på en anläggning för tillfällig lagring ska hänföras till ett tullagerförfarande. Då befinner sig varorna under tullagerförfarandet även under transporten till tullagret.

Flytt mellan olika tullager

När du vill flytta varor från ett tullager till ett annat annat måste du först avsluta det första tullagerförfarandet genom att hänföra varorna till tullagerförfarandet och ange det nya lagret. Du måste alltså skicka in en ny tulldeklaration innan befordran påbörjas. Då befinner sig varorna under tullagerförfarandet även under transporten till det nya tullagret. 

Det är alltid viktigt att det framgår av tullagerbokföringen att varorna är under befordran.

Flytt mellan lagerplatser inom samma tillstånd till tullager

Vid förflyttning av varor mellan olika lagerplatser inom samma tillstånd ska detta framgå av bokföringen. Någon standardtulldeklaration eller transitering ska inte ske i dessa fall.

Uppdaterad: 2018-02-22


4000