Tullverket

Utsäde, gödningsmedel och vissa andra produkter som ska användas på egendomar i EU som gränsar till land utanför EU

Jordbrukare som har sin huvudsakliga verksamhet i ett land som gränsar till EU kan tull- och skattefritt importera utsäde, gödningsmedel och produkter för att behandla jord och grödor, förutsatt att produkterna ska användas på en egendom som ligger på gränsen till ett land utanför EU.

För att du som jordbrukare från ett land utanför EU ska få importera de här varorna tullfritt ska du

  1. själv, eller någon för din räkning, importera produkterna
  2. själv driva den egendom i EU där du ska använda varorna.

Tullfrihet medges endast för den mängd utsäde, gödselmedel och andra produkter som behövs för att driva egendomen.

Du som är ansvarig för verksamheten ska, om Tullverket begär det,  skriftligen beskriva hur varan ska användas.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen med följande koder:

Fält 24 – Transaktionens art: 9

Fält 36 – Förmånskod: 100

Fält 44 – Särskilda upplysningar/bilagda handlingar: Ange kod 401U för den skriftliga användningsuppgiften. Skriv även att du begär tullfrihet enligt artikel 39 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009.

Skatteverket prövar frågan om momsfrihet

För momsregistrerade företag prövar Skatteverket frågan om momsfrihet. Tänk på att du måste ansöka om tullfrihet för att kunna utnyttja momsfriheten även om du är momsregistrerad. Ett villkor för momsfriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

Läs mer om momsfrihet i informationen Mervärdesskatt vid import Pdf, 1.1 MB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Förtydligande om att tullfrihet endast kan medges för den mängd som behövs för att driva egendomen.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000