Tullverket

Colombia

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Handelsavtalet bilaga II Pdf, 2.6 MB. rörande definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och metoder för administrativt samarbete.

Observera att förutom den ordinarie bearbetningslistan (tillägg 1 och tillägg 2 till bilaga II) finns även alternativa bearbetningsregler för ett antal kvoterade varor (tillägg 2A till bilaga II).

Kumulation

Handelsavtalet bilaga II artikel 3-4. Bilateral och regional kumulation. Observera att för närvarande är endast kumulation enligt artikel 3 i kraft. 

Varuomfattning

Ett frihandelsområde upprättas inom vilken varuhandeln liberaliseras stegvis.

En tidsplan för avveckling av tullar Pdf, 12 MB. finns i bilaga I till handelsavtalet. Följande avsnitt avser handeln mellan EU och Colombia:

Bilaga I, tillägg 1, avsnitt B, underavsnitt I Pdf, 1.8 MB.. Avveckling av EU:s tullar på varor med ursprung i Colombia, tullkategorier, tröskelvolymer för import.

Bilaga I, tillägg 1, avsnitt A Pdf, 1.5 MB.. Avveckling av Colombias tullar på varor med ursprung i EU, tullkategorier samt kvoter för olika tullkategorier.

Bilaga I, tillägg 2, avsnitt A Pdf, 1.6 MB. EU-partens införselpriser (ingångspriser) för vissa varor med ursprung i Colombia.

Bilaga I, Avveckling av EU:s tullar på varor med ursprung i Colombia varukod för varukod Pdf, 4.8 MB..

Bilaga I, Avveckling av Colombias tullar på varor med ursprung i EU varukod för varukod Pdf, 2.7 MB..

Ursprungsintyg

Varucertifikat EUR.1 eller en deklaration om ursprung på faktura eller annat kommersiellt dokument. I detta avtal kallas denna deklaration fakturadeklaration.

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger värdegränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

12 månader

Avtal

Rådets beslut 2012/735/EU Pdf, 15.9 MB., handelsavtal, EU-Colombia och Peru, EUT L 354, 2012

Provisorisk tillämpning Pdf, 792.2 kB. från och med den 1 augusti 2013 med Colombia, EUT L 201, 2013

_______________ 
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)