Tullverket

Kenya

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av förordningen, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Rådets förordning (EU) 2016/1076, kapitel 2 om ursprungsregler samt bilaga 2.

Kumulation

Full kumulation med EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) (med undantag för varor nämnda i tillägg 10 och tillägg 11 i rådets förordning (EU) 2016/1076).

Kumulation med Sydafrika finns inskrivet i förordningen men har inte trätt i kraft.

Varuomfattning

Rådets förordning (EU) 2016/1076, artikel 1-4.

Ursprungsintyg

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration.

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att få upprätta ursprungsdeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli godkänd exportör kan du läsa om på sidan Ursprungsintyg, tillstånd.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Länder som inte uppfyllt meddelandeskyldigheten (notifierat).

Värdegränser

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

10 månader

Avtal

Rådets förordning (EU) 2016/1076, EUT L 185, 2016.

Beslut nr 3/2019 om antagande av övergångsåtgärder, EUT L 001, 2020. 

Beslut nr 2/2020 om ändring av övergångsåtgärder, EUT L 420, 2020

Beslut nr 3/2021 om ändring av övergångsåtgärder, EUT L 441, 2021

Vid handel med Kenya finns även möjligheten att tillämpa Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 978/2012 (GSP).

Bestämmelserna för GSP presenteras på GSP-sidan.

_____________

EUT = Europeiska unionens officiella tidning         


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)