Tullverket

Andorra

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Avtal EG-Andorra 90/680/EG Pdf, 1.1 MB., EGT L 374, 1990. Beslut 1/2015, EUT L 344, 2015 är inarbetad.

Kumulation

Bilateral kumulation

Varuomfattning

Utdrag ur avtalet 1990/680/EG, avdelning I och II Pdf, 54.5 kB.

Avdelning I - tullunionsavtal

Varor enligt kapitel 25-97 som är i fri omsättning i EU eller Andorra

Avdelning II – övriga varor

Varor enligt kapitel 1-24 med ursprung i Andorra 
Tobaksvaror enligt HS-nr 2402 och 2403 som har tillverkats i EU av råtobak i fri omsättning i EU

Intyg för varor som omfattas av tullunionen

T2, T2F, original av T2L eller T2LF eller likvärdigt dokument.
Intyg som styrker en varas tullstatus

Ursprungsintyg

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration.

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Särskilt intyg för tobaksvaror enligt HS nr 2402 och 2403,  Rådets förordning 2302/2001, Pdf, 121.2 kB.EGT L 310, 2001.

Värdegränser

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK   
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

4 månader

Avtal

Avtal EG-Andorra 90/680/EG Pdf, 1.1 MB., EGT L 374, 1990. Beslut 1/2015, EUT L 344, 2015 är inarbetad.

Beslut 1/2003 2003/692/EG Pdf, 163.4 kB., av Gemensamma kommittén EG-Andorra, EUT L 253, 2003.
____________
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning  

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)