Tullverket

Ogiltigförklara transitering

I den här tjänsten kan du ansöka om ogiltigförklaring av en transiteringsdeklaration.

I den här tjänsten kan du ansöka om ogiltigförklaring av en transiteringsdeklaration.

Ogiltigförklaring av en transiteringsdeklaration kan medges i vissa fall. Exempel på sådana situationer är följande:

  • Om du av misstag har startat en extern transitering (T1), när det ska vara en intern transitering (T2). Du måste kunna intyga att varorna har status som unionsvaror till exempel med hjälp av ett T2L-dokument, T2LF-dokument eller andra handlingar.
  • Om varorna felaktigt har deklarerats i mer än en transiteringsdeklaration, det vill säga om det är en dubblett. Du måste ange MRN-nummer för båda transiteringarna och vilken av dessa som ska ogiltigförklaras.

Du behöver alltid ange orsaken till att du ansöker om ett ogiltigförklarande.

Du kan inte göra några ändringar i en frigjord transitering.

Gällande bestämmelser

Tullkodexen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013) artikel 174.

Kompletteringsförordningen (Komissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 artikel 148.4


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering