Tullverket

Olika typer av exportdeklarationer

En exportdeklaration ska alltid göras digitalt. Standardtulldeklarationen är det normala sättet att lämna en deklaration, men det finns några alternativ.

Det finns fyra sätt att deklarera varor för export:

  • standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna
  • standardtulldeklaration där exporten startas från ett exporttullkontor
  • tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring
  • förenklad deklaration vid export.

Här kan du läsa om de olika deklarationerna och se vilken som passar dig. Bokstäverna inom parentes är koden för det digitala meddelande du ska använda för att lämna deklarationen till Tullverket.

Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna (UGE)

Under vissa förutsättningar kan du deklarera varor för export i en standardtulldeklaration och samtidigt anmäla varorna till export från en godkänd plats vid export. Fördelen med detta är att du inte behöver åka till ett tullkontor för att anmäla dina varor till export där.

Läs om standardtulldeklarationer med samtidig anmälan av varorna.

Standardtulldeklaration där exporten startas från ett exporttullkontor (UNU)

När du lämnar en standardtulldeklaration med meddelandet UNU ska du först lämna en tulldeklaration och sedan anmäla din vara till export på ett exporttullkontor så att Tullverket kan godkänna exporten.

Läs om standardtulldeklarationen och att starta exporten från ett exporttullkontor.

Tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring (ALE)

Du kan ansöka om att få deklarera dina varor genom att registrera tulldeklarationen i bokföringen. Därefter ska du anmäla varorna till Tullverket för att få dem frigjorda. Sedan lämnar du en tulldeklaration i efterhand till Tullverket i form av kompletterande deklaration.

Läs mer om att upprätta en deklaration genom registrering i deklarantens bokföring.

Förenklad deklaration vid export (ALE)

Du kan ansöka om att få använda en förenklad deklaration när du hänför varor till export. Det innebär att du i ett första steg lämnar färre uppgifter om din sändning än du skulle ha gjort i en standardtulldeklaration. Resterande uppgifter lämnar du senare i en kompletterande tulldeklaration.

Läs mer om förenklade deklarationer vid export.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)