Tullverket

Ändra i en tulldeklaration

Om du upptäcker ett fel i din tulldeklaration ska du ansöka om att få ändra deklarationen.

Det finns olika typer av ändringar av en tulldeklaration. Beroende på om ändringen påverkar hur mycket du ska betala eller inte går du tillväga på olika sätt.

Ändringar som påverkar hur mycket du ska betala

Om du efter importen upptäcker ett fel i din tulldeklaration som påverkar hur mycket du ska betala i tull och andra avgifter, ska du ansöka om att få ändra deklarationen och få ett nytt beslut av oss.

Exempel på ändringar i tulldeklarationen som kan påverka vad du ska betala:

 1. Ny varukod
 2. Nytt värde
 3. Ny vikt (om det är vikttull på varan)
 4. Ändring av förmånskod

Om du har betalat för mycket

Om du har betalat för mycket ska du ansöka om återbetalning. Har du inte hunnit betala din tullräkning kan du ansöka om eftergift.  En ansökan om återbetalning eller eftergift behöver du i normalfallet göra inom tre år från den dag du fick din tullräkning. I vissa fall är ansökningstiden kortare. Mer information hittar du på baksidan av din tullräkning.

Om du har betalat för lite

Om du har betalat för lite ska du ansöka om att få betala mer. En ansökan om att få betala mer ska du i normalfallet göra inom tre år från den dag vi godtog din tulldeklaration.

Ansök om ändring

Du ansöker om ändring på ett nytt Enhetsdokument, på en blankett eller genom en elektronisk ansökan via EDI.

Ansökan på blankett

Fyll i och skicka in ett Enhetsdokument eller blanketten "Ansökan om återbetalning/eftergift". Bifoga handlingar som styrker de nya uppgifterna.

Enhetsdokument (pdf) Pdf, 225.8 kB.

Ansökan om återbetalning/eftergift (pdf) Pdf, 146.4 kB.


Ansökan elektroniskt via EDI

Du som deklarerar via EDI kan begära ändring elektroniskt via meddelandet OMP. För att skicka en begäran om ändring elektroniskt måste du i ditt tillstånd till elektronisk uppgiftslämning ha ett produktionsmedgivande för meddelande OMP. Meddelandet OMP kan skickas på DNU, DNK, TNU och TQN och manuellt registrerade ärenden där vi har godkänt din deklaration. För att via EDI rätta ett ärende där vi ännu inte har godkänt din deklaration använder du DRT, TRT och TQR.

Elektronisk ändring via OMP innebär att du behöver skicka in hela deklarationen i en ny version för samtliga varuposter och med de nya, korrekta uppgifterna.

I fritextfältet av fält 44 "Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd" på första varuposten anger du

 1. anledningen till ändringen
 2. vad det är som har förändrats
 3. vilka varuposter som har ändrats.

Det är viktigt att du lämnar dessa  uppgifter i varupost 1, fritextfältet av fält 44. Du ska också i fältet "Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd, ange en eller flera koder följda av ett identitetsnummer för de handlingar, certifikat eller tillstånd som ligger till grund för tulldeklarationen, till exempel EUR.1-certifikat.

Ändringar som inte påverkar hur mycket du ska betala

Ändra i en importdeklaration

Du kan göra följande ändringar:

 • makulera ALI och oklarerad HNU och DNU
 • ogiltigförklara klarerad HNU och HNK när den har övergått till transitering
 • ändra uppgifter i klarerad DNK och DNU och TNU och TQN som inte påverkar uppbörden, kompletterat med styrkande handlingar
 • ändra uppgifter i klarerad HNU och HNK som inte påverkar uppbörden, kompletterat med styrkande handlingar
 • ändra godslokalkod i en klarerad importdeklaration.

Gör dina ändringar i tjänsten Ändra deklarationsuppgifter import.

Ändra i en exportdeklaration

Du kan göra följande ändringar:

 • makulera ALE och ange om det finns en ny ALE
 • ogiltigförklara UFF och makulera oklarerad UNU
 • ogiltigförklara klarerad UNU och UGE
 • ändra klarerad UNU/UGE
 • ändra UFF.

Ange också om det finns en ny deklaration.

Vid vissa ändringar behöver du skicka in en ny exportdeklaration och därefter begära ogiltigförklarande av den felaktiga deklarationen. Dessa ändringar är:

 1. tillägg av nya varuposter
 2. byte av exportör, deklarant eller ombud
 3. byte från svenskt till utländskt utfartstullkontor

Du behöver alltid ange orsaken till en ogiltigförklaring.

Gör dina ändringar i tjänsten Ändra deklarationsuppgifter export.

Ändra i en transiteringsdeklaration

Du kan begära omprövning eller ogiltigförklarande av en transiteringsdeklaration.

Gör dina ändringar i tjänsten Ändra deklarationsuppgifter transitering.

Övriga ändringar

Det finns också ändringar som innebär att det krävs ytterligare undersökning och utredning från vår sida om vi ska bevilja din begäran eller inte, till exempel ändring av en felaktigt deklarerad förfarandekod, ändring om uppgift om deklarant eller begäran att ogiltigförklara en tulldeklaration. Du skickar in en begäran om att ändra en sådan uppgift i din tulldeklaration genom att använda ett Enhetsdokument, eller genom en elektronisk ansökan via EDI.

Ladda ner blanketten Enhetsdokument (pdf). Pdf, 225.8 kB.

Byte av deklarant

Du kan göra ett byte av deklarant i importdeklarationer. Det finns olika tillvägagångssätt beroende på vilken sorts deklaration det är.

Läs om hur du gör ett byte av deklarant

Ogiltigförklarande av importdeklaration

Om du till exempel har deklarerat dina varor till fel tullförfarande måste du ansöka om att ogiltigförklara deklarationen.

Läs mer om ogilitigförklarande av importdeklarationen

Gällande bestämmelser

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Hänvisningen till gällande bestämmelser har kompletterats.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)