Tullverket

Särskilda förfaranden, inriktning transitering

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om transitering.

Om kursen

I kursen får du lära dig mer om transitering. Du kanske ska börja transitera varor eller redan gör det och vill lära dig mer om tullförfarandet?

Kursinnehåll

 • Lagstiftning
  • Tullagstiftning i EU och Sverige gällande transiteringsförfaranden
  • Konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande
  • TIR-konventionen
  • Lagar och förordningar på Tullverkets hemsida

 • Tillstånd kopplade till förfarandet transitering
  • Vilka tillstånd krävs
  • Olika förenklingar med tillståndskrav
  • Hur du kan ansöka om tillstånd

 • Garantier
  • Olika typer av garantier
  • Samlad garanti
  • Garantibelopp
  • Referensbelopp

 • Varors tullstatus
  • Skillnad mellan unionsvaror och icke-unionsvaror
  • Styrka unionsvarors tullstatus med en transitering
  • Kort om tullstatusbeviset T2L

 • Transiteringsförfaranden
  • Vad unionstransitering är och när det kan användas
  • Vad gemensam transitering är när det kan användas
  • Vad TIR-transitering är när det kan användas

 • Olika typer av transiteringar
  • Vad som gäller för T1
  • Vad som gäller för T2
  • Vad som gäller för T2F
  • Vad som gäller för TIR

 • Tullkontorsroller
  • Vilka tullkontor ska anges i deklarationen
  • Att hitta information om olika tullkontor och dess roller
  • Att hitta till och söka i COL (Customs Office List - EU:s tullkontorslista)

 • NCTS
  • Övergripande om det elektroniska transiteringssystemet NCTS
  • De vanligaste meddelandena i NCTS
  • Hitta information om driftsavbrott
  • Vad som gäller vid driftsavbrott (reservrutin/kontinuitetsplan)
  • De stora nyheterna och övergångsreglerna för NCTS fas 5

 • Transiteringsflödet
  • Viktiga uppgifter i transiteringsdeklarationen som varubeskrivning och transportmedlets identitet
  • Uppstart/frigörande av transitering enligt normalförfarandet (vid ett tullkontor)
  • Uppstart/frigörande av transitering enligt förenklat förfarande (godkänd avsändare)
  • Registering och kontroller vid transittullkontoret
  • Slutförande av transitering enligt normalförfarandet (vid ett tullkontor)
  • Slutförande av transitering enligt förenklat förfarande (godkänd mottagare)
  • Tidsfrister
  • Möjlighet till omdestinering
  • Vem som har ansvaret för varorna och att transitreglerna följs

 • Försegling
  • Krav på förseglingen
  • Krav på att försegla transporten eller kollin
  • Vilka undantag det finns
  • Försegling av särskild typ

 • Bokföring
  • Vilka krav det finns
  • Bevarande av styrkande handlingar

 • Avvikelser
  • Möjliga fysiska kontroller
  • Händelser under transporten
  • Avvikelserapportering
  • Avvikelser mellan transiteringsdeklarationen och vad som finns med i transporten
  • Efterlysningsförfarandet

Förkunskaper

Tullkunskap steg 1 eller motsvarande kunskaper.

Kursform

Klassrum, lärarledd.

Undervisningsspråk

Svenska

Utrustning

Egen dator.

Kursupplägg

Kursen hålls under 1 dag i Tullverkets utbildningslokal.

Tid

Klockan 8.15–16.15.

Kurstillfällen

 
KursortKursstartKursslutSista anmälningsdagAnmälan
Stockholm14 maj

14 maj

5 majÖppnar i mars


Plats

Stockholm: Tegeluddsvägen 100, plan 5

Ta med giltig legitimation att visa upp i receptionen.

Kursavgift

2 600 kronor, exklusive moms. I priset ingår lunch och fika.

Anmälan

Anmälan öppnar i mars. Mer information kommer.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)