Tullverket

Syrien

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Protokoll 2 till samarbetsavtalet Pdf, 11 MB.

Kumulation

Bilateral kumulation

Varuomfattning

Avdelning II i samarbetsavtalet, Handelssamarbete Pdf, 147.1 kB.

Ursprungsintyg

Varucertifikat EUR.1

EUR.2 används endast för postförsändelser

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser

EUR.2  2 590 euro - 26 000 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

5 månader

Avtal

Samarbetsavtal Pdf, 11.1 MB., EGT L 269, 1978, specialutgåva 1994, område 11, volym 7.

Syrien omfattas för närvarande även av bestämmelser om förmåner enligt det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländerna, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012. Dessa bestämmelser presenteras under avsnittet GSP. Observera dock att Syrien ännu inte uppfyller meddelandeskyldigheten och inte använder REX-systemet.

______________      
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)