Tullverket

Elfenbenskusten

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Protokoll nr 1 Pdf, 5.4 MB. om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete

Kumulation

Avtalet om ekonomiskt partnerskap, protokoll 1, artikel 6-8.

Se meddelande från kommissionen om kumulation med andra västafrikanska länder, andra AKS-stater och de utomeuropeiska länder och territorierna (ULT), EUT C520 2021.

Varuomfattning

Inledande avtal om ekonomiskt partnerskap artikel 10-13 Pdf, 83.8 kB. och bilaga 1 Pdf, 74.1 kB. och 2 Pdf, 1.2 MB..

Ursprungsintyg

Ursprungsdeklaration

Systemet med Registrerade exportörer (Rex) krävs för att få upprätta ursprungsdeklarationer över värdegränsen nedan. 

Ansökan om REX

Värdegränser

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

10 månader

Avtal

Inledande avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Elfenbenskusten, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, rådets beslut 2009/156/EG Pdf, 1.8 MB., EUT L 59, 2009.

Avtalet tillämpas provisoriskt från 3 september 2016, EUT L 272, 2016 Pdf, 309.5 kB..

Beslut nr 2/2019 om antagande av protokoll nr 1 EUT L 49, 2020.

Elfenbenskusten omfattas även av Rådets förordning (EU) 2016/1076, EUT L 185, 2016.

_____________

EUT Europeiska unionens officiella tidning      

Övrigt

Meddelande giltiga ursprungsintyg för varor från Elfenbenskusten avseende användning av självcertifiering vid import till EU av produkter med ursprung i Elfenbenskusten inom ramen för det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Elfenbenskusten.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nya regler från 2/12, 2022, införda.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)