Tullverket

Sydkorea

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Protokoll Pdf, 1.6 MB. om definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativt samarbete, EUT L 127, 2011.

Rekommendation nr 1/2020 gällande tillämpning av artikel 27 (ursprungskontroll), EUT L 434, 2020.

Kumulation

Bilateral kumulation

Varuomfattning

Tidtabeller för tullnedsättning finns i bilaga 2-A Pdf, 7.7 MB. till avtalet.

Ursprungsintyg

I avtalet förekommer endast en form av ursprungsintyg som benämns ursprungsdeklaration Pdf, 935.9 kB..

Ursprungsdeklaration ska upprättas av en exportör på en faktura, en följesedel eller någon annan kommersiell handling där de berörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna identifieras.

Ursprungsdeklaration kan upprättas av alla exportörer för sändningar där ursprungsvarornas totala värde inte överstiger 6 000 euro.

Endast en så kallad godkänd exportör får upprätta ursprungsdeklarationer för sändningar där ursprungsvarornas totala värde överstiger 6000 euro. En godkänd exportör är en exportör som har tillstånd från Tullverket att upprätta ursprungsdeklarationer oavsett ursprungsvarornas totala värde.

En exportör som redan är godkänd, det vill säga har tullverkets tillstånd att upprätta fakturadeklaration eller EUR-MED fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas totala värde, behöver inte söka ett nytt. Det befintliga tillståndet inkluderar tillstånd att upprätta ursprungsdeklarationer.

Observera att det i handeln med Korea inte är möjligt att ansöka om ursprungsintyg som bestyrks av Tullverket (varucertifikat EUR.1).

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK

Vid import till EU:
Resande 1 200 euro - dagskurs i  SEK
Småpaket 500 euro - dagskurs i SEK

Vid import till Korea:
Resande och småpaket 1 000 US-dollar - dagskurs i sydkoreanska Won

Giltighetstid för ursprungsintyg

12 månader

Avtal

Rådets beslut (2015/2169 Pdf, 39.9 kB.) av den 1 oktober 2015 om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, EUT L 307, 2015. Meddelande om ikraftträdande Pdf, 26.5 kB.. Frihandelsavtalet har tillämpats provisoriskt från och med den 1 juli 2011, EUT L 168, 2011 Pdf, 21.4 kB..

Uttalanden från kommissionen (2011/265/EU), EUT L 127, 2011 Pdf, 745.6 kB..

Frihandelsavtal Pdf, 8.1 MB. (2011/265/EU) mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, EUT L 127, 2011.

Bilateralt avtal
_____________      
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)