Tullverket

EDI – Frågor och svar om signeringscertifikat

Vi svarar på de vanligaste frågorna kring EDI signeringscertifikat.

E-tjänsten Certifikatbeställning

Jag kommer inte åt e-tjänsten för certifikatbeställning, hur gör jag?

Det är bara Tullverket som kan tilldela behörighet till e-tjänsten Certifikatsbeställning. Det förutsätter att:

  • företaget du ska hantera certifikat åt har behörighet till Tullverkets e-tjänster och har anmält en behörighetsadministratör
  • du som ska hantera certifikat har en personlig inloggning till e-tjänsterna. Den får du av företagets behörighetsadministratör som lägger till dig som användare
  • företaget har anmält dig som kontaktperson för signeringscertifikat och
  • företaget har en registrering för kommunikation via EDI (TVEDI).

Om du redan är anmäld som signeringskontaktperson och har behörighet till Tullverkets e-tjänster, men inte har tillgång till e-tjänsten Certifikatbeställning kan du kontakta EDI-certifikat.

E-tjänsten Certifikatbeställning är bara tillgänglig för personer som har svensk e-legitimation, för närvarande endast bank-id.

E-postnotifiering

Jag har fått e-post om utgångsnotifiering för signeringscertifikat, vad innebär det?

Det här meddelandet är en påminnelse om att ditt företags signeringscertfikat snart blir ogiltigt. Företagets unika signeringscertifikat är giltigt i 14 månader och behöver bytas ut regelbundet. Tullverket skickar ett meddelande till företagets anmälda signeringskontaktperson åtta veckor innan signeringscertifikatet blir ogiltigt. Om du inte redan har gjort det så behöver du beställa ett nytt certifikat innan det gamla går ut, annars blir det stopp i företagets test- och produktionsflöde. Du kan beställa certifikatet antingen via e-tjänsten Certifikatbeställning eller via brev och e-post.

EDI – Beställning av företagets signeringscertifikat

Jag har fått e-post om att Tullverkets signeringscertifikat byts ut, vad innebär det?

För att kunna fortsätta ta emot meddelanden från Tullverket behöver ditt företag installera Tullverkets signeringscertifikat. Certifikatet byts ut årligen. När Tullverket byter ut sitt signeringscertifikat meddelas detta via e-post till alla anmälda kontaktpersoner för signeringscertifikat och publiceras på tullverket.se.

Du kan lägga till det nya certifikatet långt före Tullverket börjar använda det, men det föregående certifikatet måste finnas kvar i ert EDI-system till dess ni hämtat och signaturkontrollerat samtliga dokument som Tullverket signerat med det gamla certifikatet. Beroende på formaten på EDI-dokumenten och hur ert EDI-system fungerar kan certifikatet laddas ner manuellt eller automatiskt.

Jag har inte fått någon e-post om utgångsnotifiering, varför?

Vid registrering av signeringskontaktperson registreras även e-postadressen. Har din e-postadress ändrats, till exempel vid giftermål eller att företaget har bytt namn? Om du har tillgång till e-tjänsten Certifikatbeställning kan du ändra e-postadressen där eller så anmäler du ändringen på blankett tv404.35 som finns på sidan EDI – Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson.

När du byter e-post i Tullverkets e-tjänster behöver du även byta adressen i e-tjänsten Certifikatbeställning för att du ska få utgångsnotifieringar från Tullverket.

Kontaktperson

Vad innebär det att vara kontaktperson för signeringscertifikat?

Det är bara anmälda kontaktpersoner som har behörighet att beställa Företagets signeringscertifikat av Tullverket. Kontaktpersonen behöver inte vara anställd på ditt företag men har fullmakt att beställa och hantera certifikat för er säkerhetslösning och att ha kontakt med Tullverket i sådana frågor för ditt företags räkning.

Kontaktpersonen registreras i Tullverkets system och får påminnelser via e-post när certifikat håller på att gå ut. Certifikaten hanteras via e-post och brev eller via e-tjänsten Certifikatbeställning. För att få tillgång till e-tjänsten behöver särskild behörighet beställas av Tullverket.

Läs mer om kontaktpersonens ansvar på sidan EDI – Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson.

Vem ska vara signeringskontaktperson?

Det är upp till företaget att välja signeringskontaktperson, men det är en fördel att kontaktpersonen har it-kunskap. Kontaktpersonen behöver inte vara anställd på ditt företag men ska ha fullmakt att beställa och hantera certifikat för er säkerhetslösning samt för att ha kontakt med Tullverket i sådana frågor för företagets räkning.

Ska vi ha en eller flera signeringskontaktpersoner?

Det är en fördel att ha fler än en signeringskontaktperson, med tanke på semestrar, sjukdom och liknande.

Företagets kontaktperson för signeringscertifikat har slutat, hur anmäler vi en ny?

På blankett TV 404.35 anmäler företaget en ny kontaktperson samt om personen även ska ha behörighet till e-tjänsten Certifikatsbeställning för företagets räkning. Kom ihåg att avanmäla personer som inte längre är aktuella för denna roll.

404.35 Anmälan/avanmälan av kontaktperson som erhållit fullmakt för hantering av signeringscertifikat Pdf, 155 kB.

Hur vet företaget vem som är anmäld som signeringskontaktperson?

Ta reda på vem som är företagets signeringskontaktperson genom att kontakta EDI-certifikat.

Hur anmäler jag ändring av e-postadress?

Har din e-postadress ändrats, till exempel vid giftermål eller att företaget har bytt namn? Om du har tillgång till e-tjänsten Certifikatbeställning kan du själv ändra e-postadressen där eller så anmäler du ändringen på blankett tv404.35 som finns på sidan EDI – Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson.

När du byter e-post i Tullverkets e-tjänster behöver du även byta adressen i e-tjänsten Certifikatbeställning för att du ska få utgångsnotifieringar från Tullverket.

CSR-fil och certifikat

När måste vi installera ett nytt Tullverkets signeringscertifikat?

Certifikatet byts ut varje år. När Tullverket byter ut sitt signeringscertifikat meddelas detta via e-post till alla anmälda kontaktpersoner för signeringscertifikat och publiceras på tullverket.se. I meddelandet framkommer vilket datum bytet sker, vanligtvis görs detta under februari. Du kan lägga till det nya certifikatet långt före Tullverket börjar använda det, men det föregående certifikatet måste finnas kvar i ert EDI-system till dess ni hämtat och signaturkontrollerat samtliga dokument som Tullverket signerat med det gamla certifikatet.

Varför har jag inte fått Företagets signeringscertifikat trots att jag har mejlat CSR-filen?

CSR-filen ska även skickas utskriven med företagets Eori-nummer och signeringskontaktpersonens namnunderskrift enligt instruktionerna i bekräftelsebrevet.

Skickades brevet till rätt adress? Rätt adress är:

Tullverkets it-avdelning
EDI-certifikat
Aurorum 3, 977 75 Luleå

När CSR-filen är godkänd och inläst skickas en kod till signeringskontaktpersonen. Den koden ska skickas i retur till edi.certifikat@tullverket.se.

Behöver vi beställa nytt Företagets signeringscertifikat vid byte av system?

Vi rekommenderar att beställa ett nytt certifikat. Det är dock möjligt att använda samma certifikat i olika system om certifikatet och den tillhörande privata nyckeln kan överföras på ett säkert sätt till det nya systemet.

När måste vi beställa nytt Företagets signeringscertifikat?

Giltighetstiden finns i certifikatet och det kan finnas funktioner i ert EDI-system för att visa den. När Tullverket skickar ut certifikatet står datumet angivet, till exempel ”Giltigt till: 2013-05-10T11:19:49”. Du kan även se giltighetstiden i e-tjänsten Certifikatbeställning. Beställ nytt certifikat i god tid före angivet datum så att det nya certifikatet hinner installeras innan det nuvarande certifikatet går ut.

Kan vi ha flera Företagets signeringscertifikat?

Ja, ett företag kan ha flera samtidigt giltiga certifikat. Vi rekommenderar att certifikaten överlappar varandra i giltighetstid exempelvis för att ni ska ha möjlighet att byta tillbaka till det gamla om det uppstår problem med det nya certifikatet.

Vårt Företagets signeringscertifikat löper ut mitt under semestern, hur kan vi förbereda oss?

Tullverket har inga begränsningar i hur ofta ditt företag byter Företagets signeringscertifikat. Certifikatet är giltigt 14 månader men ni har möjlighet att beställa och byta certifikat när ni önskar bara det är i god tid innan föregående certifikat slutat att gälla.

Hur genererar vi en CSR-fil?

När företaget anmäler en eller flera signeringskontaktpersoner skickar vi ut information om hur ni går tillväga. Om ni inte har kunskap om hur en CSR-fil ska genereras rekommenderar vi att ni tar kontakt med systemleverantören.

Filen blockeras av Outlook, kan ni zippa filen?

Nej, vi zippar inte filen. Den skickas i två format med samma innehåll. Försök med "Spara som" och döp om filen till .crt. Fungerar inte det heller, ta kontakt med e-postadministratören på företaget.

Måste jag beställa ett certifikat om jag använder TID?

Nej, om du använder TID (Tullverkets Internet Deklaration) behöver du inte beställa ett certifikat.

Varför behöver vi olika typer av signeringscertifikat?

För att ditt företag ska skydda innehållet i de tullmeddelanden som överförs till Tullverket mot förvanskning. De flesta företag behöver två typer av signeringscertifikat som regelbundet behöver uppdateras.

  • Tullverkets signeringscertifikat används för att kontrollera meddelanden som kommer från Tullverket.
  • Företagets signeringscertifikat används för att signera meddelanden till Tullverket

Om ditt företag inte har uppdaterade certifikat kommer era EDI-meddelanden att avvisas. Konsekvensen blir att företagets godsflöde stannar.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nya och uppdaterade frågor.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)