Tullverket

Flytta till Sverige från ett land utanför EU

När du ska flytta till Sverige från ett land utanför EU och vill ha flyttsakstullfrihet är ett grundkrav att du har för avsikt att bo i Sverige under minst ett år. Om du flyttar till Sverige från ett land utanför EU på grund av studier så är ett grundkrav för tull- och momsfrihet att dina studier är på heltid.

Bestämmelserna är olika beroende på under vilka förutsättningar du flyttar till Sverige. Du behöver också känna till begreppet "din normala bostad".

Läs mer om vad begreppet "normal bostad" betyder.

Definiera vilken av följande fyra grupper du tillhör:

Inflyttare

Du är inflyttare om din situation stämmer in på en av följande punkter: 

  1. Du har aldrig tidigare varit bosatt i Sverige eller i något annat EU-land.
  2. Du är ensamstående och saknar helt anknytning till Sverige eller något annat EU-land. Det kan betyda att du är anmäld som utflyttad hos Skatteverket och varken har bostad eller arbete i Sverige.
  3. Du har varaktigt bott tillsammans med din familj och arbetat i ett land utanför EU i minst ett år.

Läs mer om flyttsakstullfrihet för inflyttare.

Återvändare

Du är återvändare om du har din normala bostad i Sverige men på grund av arbete har vistats i ett land utanför EU i minst ett år.

Läs mer om flyttsakstullfrihet för återvändare.

Giftermål

Du hör till gruppen som flyttar på grund av giftermål om du flyttar till Sverige i samband med ditt giftermål. Du ska ha haft din normala bostad i ett land utanför EU i minst ett år före flytten.

Läs mer om flyttsakstullfrihet för dig som flyttar på grund av giftermål.

Studerande

Du hör till gruppen som flyttar på grund av studier. Om du flyttar till Sverige för att studera på heltid på skola eller universitet kan du få tull- och momsfrihet för vissa varor. Om du är svensk student som studerar i ett land utanför EU och återvänder till Sverige kan du inte få flyttsakstullfrihet som återvändare. I så fall måste du uppfylla kraven för inflyttare.

Läs mer om tull- och momsfrihet för dig som flyttar på grund av studier.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)