Tullverket

Registrerad exportör (Rex)

Från den 1 januari 2017 har ett system med registrerade exportörer (Rex) och ursprungsförsäkran börjat användas inom GSP.

Inom GSP upprättas numera ursprungsintyget ursprungsförsäkran (av en registrerad exportör) för varor med ursprung i GSP-länder. Från vissa länder kan GSP-certifikat form A fortfarande utfärdas.

De båda systemen, ursprungsförsäkran och GSP-certifikat, har till viss del fungerat parallellt fram till juni 2020.Därefter är det bara ursprungsförsäkran som ska användas. Däremot när ett land har anslutit sig till Rex har det landets exportörer generellt haft ett år på sig för att ansöka om att få Rex-nummer. Landet har sedan kunnat begära att få ett halvårs förlängning av övergångsperioden. Det innebär att detta sista halvår fram till juni 2020 är det enbart de länder som under 2019 begärde förlängning som kommer att kunna använda också GSP-certifikat.

Från den 1 januari 2020 använder även ULT, utomeuropeiska länder och territorier, Rex-systemet. För dessa länder och territorier finns ingen övergångsperiod, utan alla länder och territorier börjar använda ursprungsförsäkringar i stället för certifikat samtidigt.

Ett företag som exporterar varor från ett GSP-land eller ULT behöver ansöka om att bli registrerad exportör för att kunna upprätta ursprungsförsäkringar. I samband med registreringen får företaget ett Rex-nummer.

Du som importerar varor från ett GSP-land eller ULT behöver kontrollera att Rex-numret i ursprungsförsäkringarna är giltigt. Du bör också kontrollera vilket ursprungsintyg som ska användas för det land du importerar från.

Kontrollera ett Rex-nummer hos EU-kommissionen.

Läs om hur du kontrollerar vilket ursprungsintyg som ska användas för det GSP-land du importerar från.

Här kan du se hur en ursprungsförsäkran ska se ut.

Uppdaterad: 2019-12-12


4000