Tullverket

Registrerad exportör (Rex)

Registrerad exportör (Rex) är ett system som används för att visa ursprung som kan ge förmånsbehandling. Systemet används inom GSP och ULT. Det används också av EU i flera av de senaste frihandelsavtalen till exempel med Storbritannien och Japan.

Inom GSP upprättas numera ursprungsintyget ursprungsförsäkran (av en registrerad exportör) för varor med ursprung i GSP-länder. Från vissa länder kunde GSP-certifikat form A utfärdas till årsskiftet 2021.

De båda systemen, ursprungsförsäkran och GSP-certifikat, fungerade till viss del parallellt från 1 januari 2017 till och med december 2020. Nu är det bara Rex ursprungsförsäkran som kan upprättas.

Från den 1 januari 2020 använder även ULT, utomeuropeiska länder och territorier, Rex-systemet.

Rex används också vid export från EU i flera av de senaste frihandelsavtalen, till exempel med Storbritannien och Japan.

Läs om Rex vid export.

Rex-nummer och kontroll

Ett företag som exporterar varor från ett GSP-land eller ULT behöver ansöka om att bli registrerad exportör för att kunna upprätta ursprungsförsäkringar. I samband med registreringen får företaget ett Rex-nummer.

Du som importerar varor från ett GSP-land eller ULT behöver kontrollera att Rex-numret i ursprungsförsäkringarna är giltigt.

Kontrollera ett Rex-nummer hos EU-kommissionen.

Här kan du se hur en ursprungsförsäkran ska se ut.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: GSP-certifikat kan inte längre utfärdas.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000