Tullverket

Vävnader vävda på handvävstol (LOOMS)

Information om kvoterade tullförmåner för vissa vävnader vävda på handvävstol.

Varuomfattning och förmånsländer:

Bilaga VPDF

Tullkvot:

Kvot nr 090103 för bomull
Kvot nr 090101 för silke

Intyg:

ÄkthetsintygPDF

Behöriga myndigheter för utfärdande av äkthetsintyg,PDF EGT C 122, 1999

Avtal:

Rådsförordning 32/2000PDF Tullkvoter för produkter som är vävda på handvävstolar, EGT L 5, 2000

______________      
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades: 2020-10-21

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat


4000