Tullverket

Tillstånd till passiv förädling

Passiv förädling innebär att du tillfälligt exporterar unionsvaror till ett land utanför EU för bearbetning eller reparation. Efter bearbetningen återimporterar du sedan varorna tullfritt eller med lägre tull och moms än vid normal import.

Tillståndskod: EUOPO

Med tillstånd till passiv förädling betalar du ingen eller en lägre importtull och moms vid återimporten efter bearbetningen utanför EU. Om du saknar tillstånd till passiv förädling betalar du avgifter på hela varans värde som vid normal import.

Grundkrav för att söka tillstånd till passiv förädling

 1. Företaget ska bedriva eller planera att starta import- eller exportverksamhet.
 2. Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket (undantag för till exempel för enskild firma).
 3. Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer.
 4. Företaget ska vara etablerat i EU.
 5. Företaget kan i undantagsfall behöva ställa en garanti. 
  Läs mer och ansök om samlad garanti.
 6. De produkter som du återimporterar ska gå att identifiera i de varor du exporterade för bearbetning eller reparation.
 7. Ange avkastningsgrad, den förväntade materialåtgången per förädlad produkt.
 8. Tillståndet får inte innebära att EU:s tillverkare påverkas negativt.
 9. Företaget ska kunna lämna nödvändiga garantier för att verksamheten genomförs på ett korrekt sätt.

 

När du skickar ut en vara för reparation kan du använda standardutbytessystemet. Då får du ta emot en ersättningsvara i stället för att din exportvara repareras och skickas tillbaka. 

Inom standardutbytessystemet har du även möjlighet att använda dig av så kallad import i förväg. Det betyder att du får ta emot ersättningsvaran redan innan du exporterar varan som ska repareras. Här måste du ställa en garanti, men behöver inte ha tillstånd i förväg eftersom det gäller en reparation.

Om du exporterar varorna från andra EU-länder kan du ansöka om ett tillstånd som involverar mer än en medlemsstat. 

Så här ansöker du

Ansök via ett webbformulär som du hittar bland Tullverkets e‑tjänster. När du har fyllt i ansökningsformuläret ska du skriva ut det, låta en behörig firmatecknare skriva under det och därefter skicka in det i original till Tullverket.

Logga in och öppna webbformuläret


Du måste vara behörig

För att nå webbformuläret måste du och ditt företag göra följande:

 1. Företaget måste skaffa behörighet till Tullverkets e‑tjänster och anmäla en behörighetsadministratör.
 2. Du måste ha en personlig inloggning som du får av företagets behörighetsadministratör.
 3. Företagets behörighetsadministratör måste ge dig behörighet till e‑tjänsten Ansökan om tillstånd och registrering genom att kryssa i den i din profil.

Det är många som ansöker om behörigheter, tänk därför på att vara ute i god tid innan du ska ansöka om ditt tillstånd.

Läs mer och ansök om behörighet till e‑tjänsterna.

Ansök direkt i tulldeklarationen för export

När du skickar ut varor för passiv förädling kan du ansöka direkt i exportdeklarationen enligt standardförfarandet. Lämnar du deklarationen elektroniskt anger du koden 00100 i fält 44, Särskilda upplysningar/Kod och koden 15 i fältet för Call me-kod. Den sistnämnda koden betyder att deklarationen innehåller en ansökan om tillstånd.

Vi beviljar tillståndet genom att ta emot din exportdeklaration och ge den ett tull-id. Tull-id för exportdeklarationen blir ditt tillståndsnummer som du ska uppge vid återimporten.

I fält 44 på Enhetsdokumentet eller motsvarande fält i det elektroniska dokumentet, alternativt på en separat handling, fyller du i:

 • sökandens (företagets) namn och adress
 • typ av förädling av varorna
 • en beskrivning av varorna
 • avkastningsgrad: den förväntade materialåtgången
 • hur lång tid som behövs mellan export och återimport
 • identifiering, det vill säga hur du kommer att styrka att exportvarorna ingår i de återimporterade förädlingsprodukterna, till exempel genom att hänvisa till serienummer, kontrakt, tekniska beskrivningar eller andra dokument
 • plats för förädling.

Tillstånd som ska gälla i flera medlemsstater

Om du exporterar varor från flera olika EU-länder kan du ansöka om ett tillstånd som involverar mer än en medlemsstat (tidigare kallat enhetstillstånd).

Du måste göra din ansökan i god tid innan exporten. Om dina huvudräkenskaper finns i Sverige kan du lämna din ansökan i Sverige. Det är viktigt att du talar om i din ansökan vilka länder och via vilka exporttullkontor som varorna ska exporteras från.

Tullverket skickar din ansökan och ett förslag på tillstånd till de berörda länderna som i sin tur meddelar eventuella invändningar inom 30 dagar.

I övrigt ska du lämna samma uppgifter som vid ansökan på särskild blankett.

För sändningar där export och import görs i olika medlemsstater, eller av olika operatörer, krävs att sändningen är registrerad i den EU-gemensamma tjänsten INF för särskilda förfaranden.

Läs mer om INF för särskilda förfaranden och hur du ska använda systemet.

Tillståndets giltighetstid

Ett tillstånd som Tullverket beviljat genom att godta din deklaration för export, gäller bara för varorna i den specifika exportsändningen. I övriga fall får du tillstånd till passiv förädling för den tid du behöver, men maximalt fem år.

Du har även möjlighet att få en ansökan beviljad retroaktivt om inget tillstånd med retroaktiv verkan beviljats de senaste tre åren. Om du vill fortsätta med samma verksamhet bör du lämna in en ny ansökan innan tillståndets giltighetstid gått ut.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000