Tullverket

Omlastning vid transitering

När du transiterar varor ska du helst inte lasta om varorna till ett annat transportmedel. Men om det ändå uppstår en situation när du behöver göra det, vid exempelvis stöld eller olyckshändelse, finns det några saker du särskilt behöver tänka på.

Om du behöver lasta om dina varor gäller som grundregel att du först ska kontakta tullmyndigheten i det land där transporten befinner sig.

När du befinner dig i Sverige gäller följande:

  1. Kontakta Tullverket innan du börjar lasta om på e-post tv.transit.omlast@tullverket.se.
  2. Du får ett svarsmeddelande från oss med information om hur du ska gå tillväga. När du har fått svaret måste du vänta 15 minuter innan du kan börja lossa varorna. Om din sändning blir uttagen för kontroll får du inte lasta om förrän kontrollen är klar. Varorna måste vara kvar på omlastningsplatsen.
  3. När omlastningen är klar gör du en anteckning i fält 55 på följedokumentet.
  4. Visa upp varorna och följedokumentet för Tullverket, antingen vid utfartstullkontoret eller vid ett annat tullkontor i Sverige. Tulltjänstemannen avgör om transiteringen kan fortsätta, och ska i så fall skriva under lämnade uppgifter i fält 55 på följedokumentet. Har omlastningen skett från ett oförseglat transportmedel så räcker det att följedokumentet visas upp som vanligt vid ett transittullkontor eller destinationstullkontor.

I vissa fall behöver du inte anmäla att du lastar om varorna. Detta gäller endast om:

  1. en eller flera järnvägsvagnar kopplas bort från ett tåg på grund av tekniska problem
  2. transportmedlet endast byter dragfordon.

Du ska då endast göra anteckningar om händelsen i fält 55 på följedokumentet. Uppgifterna om händelsen registreras sedan in i NCTS när du presenterar varorna tillsammans med följedokumentet på ett transittullkontor eller destinationstullkontor.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)