Tullverket

Trafiktillstånd för transporter mellan Sverige och Norge

Ett trafiktillstånd ger en transportör möjlighet att passera över obemannade gränsövergångar eller förbi bemannade klareringsexpeditioner utanför expeditionstid.

Information till dig som har trafiktillstånd för vägtransport från Norge

Med anledning av rådande läge med smittspridning låter Tullverket de som har trafiktillstånd för vägtransport från Norge att passera under ordinarie öppettider – utan att behöva anmäla sig fysiskt inne på expeditionen. I stället används samma anmälningsförfarande som när man nyttjar trafiktillståndet. Det är inte fråga om nya aktörer eller andra varor, eller någon annan lättnad. Den skillnad som blir är att om transporten passerar under ordinarie öppettider så tillämpas samma förfarande som om denna hade passerat efter stängning. Beslutet gäller till och med den 30 november 2021.

Du som importerar eller exporterar varor från eller till Norge behöver normalt anmäla varorna vid en bemannad klareringsexpedition. Det finns inte så många klareringsexpeditioner längs den norska gränsen vilket kan innebära långa transportsträckor för att tulldeklarera.

Med ett trafiktillstånd kan du som transportör passera förbi en gränsövergång som inte har en öppen klareringsexpedition.

Villkoren för att få ett trafiktillstånd är att

  • du har regelbundna transporter
  • din transportsträcka minskar på grund av att du slipper köra till en bemannad klareringsexpedition, vilket samtidigt ger ekonomisk och miljömässig vinst
  • exportvillkoren i exportlandet är uppfyllda.

Förutom de gemensamma villkoren ska även respektive lands specifika krav vara uppfyllda.

För svensk räkning gäller följande:

  • Du ska i din ansökan ange en anledning till ditt val av transportväg.
  • Företaget eller ombudet ska skicka in tulldeklarationerna elektroniskt.
  • Importören eller ombudet ha tillstånd till betalningsanstånd.

Se öppettider på svenska och norska klareringsexpeditioner.

Ansök om trafiktillstånd

Du kan ansöka om ett trafiktillstånd för en period upp till ett år. Tillståndet är kostnadsfritt för transportörer. Ansökan gör du genom att fylla i blanketten Ansökan om trafiktillstånd landsvägstrafik mellan Sverige och Norge och skicka in den till Tullverket.

I undantagsfall kan du även ansöka om ett muntligt trafiktillstånd enligt ovanstående kriterier. För en sådan ansökan kontaktar du berörd klareringsexpedition direkt. Observera att muntligt tillstånd inte medges återkommande, utan då är du hänvisad till att ansöka i förväg för period upp till ett år.

Ladda ner ansökan om trafiktillstånd, landsvägstrafik mellan Sverige och Norge. Pdf, 75 kB.

Den norska tullen utfärdar trafiktillstånd för transporter till Norge och vi i svenska Tullverket utfärdar trafiktillstånd för transporter till Sverige. För information om norska tullens tillstånd, kontakta Tollvesenets Infosenter på telefonnumer +47-22 86 03 12.

Avisering

Blanketten Fordonsanmälan/avisering/begäran om klarering ska fyllas i och skickas in till tv.trafiktillstand.imp@tullverket.se.

Ladda ner blanketten Fordonsanmälan/avisering/begäran om klarering. Pdf, 67.3 kB.

Läs om hur Tullverket behandlar blanketter när du lämnar en ansökan.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterat datum för de som har trafiktillstånd för vägtransport från Norge.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000