Tullverket

Så gör du för att lämna uppgifter till Common Repository

För att lämna uppgifter till Common Repository behöver ditt företag tillgång till systemet och ha genomfört godkända conformancetester.

Här följer steg för steg vad du behöver göra.

1. Ansök om Eori-nummer

Conformancetesterna ska genomföras i det land där företaget har sitt Eori-nummer utfärdat. Ett företag med svenskt Eori-nummer ska kontakta Tullverket i Sverige.

Eori står för Economic Operator Registration and Identification och är ett unikt registreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet inom EU.

Läs mer och ansök om Eori-nummer här.

2. Ansök om tillgång till Tullverkets e-tjänster

Ansök om tillgång till Tullverkets e-tjänster för företag och anmäl en behörighetsadministratör.
Om ditt företag inte redan har tillgång till e-tjänsterna så ansöker du om det här. 

3. Beställ certifikat

Signeringscertifikat

Signeringscertifikatet ska registreras i UUM&DS och användas för signering av meddelanden som skickas till Common Repository. 

TLS-certifikat

TLS-certifikatet används för identifiering av system och ska laddas upp i samband med konfigurationen av accesspunkten. Har ditt företag ett TLS-certifikat från en godkänd utgivare kan ni använda er av det. Saknar ditt företag ett TLS-certifikat behöver ni beställa ett från någon av de godkända utgivarna. Här hittar du en lista på godkända utgivare.

För att läsa mer om registrering av certifikat i UUM&DS samt hur accesspunkten ska sättas upp, se dokumentet ”Conformance Test Organisation Document for Economic Operators ICS2 CTOD for EOs” Här hittar du dokumentationen för conformanctesterna: ICS2 EO Self-Conformance Documentation.

4. Anmäl dig till conformancetester 

Skicka en e-post till ICS2.helpdesk@tullverket.se och uppge att du önskar genomföra conformancetester för ICS2. Du kommer få ett e-postmeddelande med information om vad du behöver göra för att på få access till testmiljön.

5. Förbered conformancetester

Inloggning och information om tillgång till testmiljö får du i samband med att du anmält dig för conformancetester.

Inför testerna behöver konfigurationen för kommunikationen mot de centrala systemen sättas upp. Du behöver då ha ett signeringscertifikat och ett TLS-certifikat (se steg 3). Processen att sätta upp kommunikationen är ofta tidskrävande, så påbörja den så snart ni fått tillgång till testmiljön.

Läs mer i dokumentet ”Conformance Test Organisation Document for Economic Operators ICS2 CTOD for EOs” Här hittar du dokumentationen för conformanctesterna: ICS2 EO Self-Conformance Documentation.

6. Genomför conformancetester

Conformancetesterna ska genomföras under den testperiod du bokat på 2 månader (perioden inkluderar även uppsättning av kommunikationen i steg 5). Här hittar du dokumentationen för conformanctesterna: ICS2 EO Self-Conformance Documentation.

7. Skicka meddelanden i produktionsmiljön

När företaget genomgått godkända conformancetester får företaget skicka meddelanden i produktionsmiljön. För att skicka meddelanden i produktionsmiljön behöver du

  • Tilldela behörigheter: I Tullverkets e-tjänster tilldelar företagets behörighetsadministratör behörigheter till de användare som ska ha tillgång till UUM&DS* och STI/STP**.
  • Registrera företagets signeringscertifikat i UUM&DS: Det certifikat som tidigare registrerats i testmiljön ska nu registreras i produktionsmiljön. Det gör du i Taxuds autentiseringsportal på EU-kommissionens webbplats.

*UUM&DS – Uniform User Management & Digital Signature System

**STI/STP – Shared Trader Interface/Shared Trader Portal

I EU-kommissionens lärportal hittar du kursen Din väg till EU-applikationerna. Kursen ger instruktioner för hur du ansluter dig till UUM&DS.

I kursen behöver du uppge om din medlemsstat är A-, B-, C eller D-land. Sverige är A.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)