Tullverket

Framtida tullhantering

Processen vid kompletterande deklaration

Om du tidigare har lämnat en förenklad deklaration ska den följas av en kompletterande deklaration. Så här ser processen ut för att lämna en kompletterande deklaration enligt den nya importproceduren.

Bilden nedan visar hur det går till när du lämnar en kompletterande deklaration. Under bilden kan du läsa beskrivningar av roller och vad som sker i varje steg.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format

Roller

Deklaranten är den person som inger en tulldeklaration i eget namn eller den person i vars namn en sådan deklaration inges.

En deklarant kan förekomma såväl i en tulldeklaration som i en anmälan om varors ankomst. För att särskilja dessa personer används de två olika rollerna

  • deklarant i tulldeklaration
  • deklarant i anmälan av varors ankomst.

I den här processen förekommer bara rollen deklarant i tulldeklaration.

Beskrivning av processen

1. Skapar kompletterande deklaration

Om en förenklad deklaration har skickats in till Tullverket ska en kompletterande deklaration skickas in senast inom 10 dagar.

2. Tar emot kompletterande deklaration

Tullverket tar emot tulldeklarationen och kontrollerar att uppgifterna är tekniskt korrekt inlämnande.

  • Om det finns felaktigheter stoppas tulldeklarationen och ett meddelande om att deklarationen inte kan tas emot skickas tillbaks till deklaranten i tulldeklarationen.

  • Om uppgifterna är rätt skickas ett meddelande om att deklarationen är tekniskt mottagen tillbaks till deklaranten i tulldeklarationen.

Här jämförs uppgifterna i den kompletterande deklarationen mot vad som tidigare lämnats i den förenklade deklarationen. Systemet kontrollerar även att uppgifterna stämmer med exempelvis tulltaxan och giltiga tillstånd.

  • Om det finns fel i dessa uppgifter skickas ett meddelande till deklaranten i tulldeklarationen om vilka fel som påträffats (mottagen med fel). Deklaranten i tulldeklarationen har då möjlighet att åtgärda felen och skicka in tulldeklarationen på nytt.

3. Skapar ärende

Nu skapas ett ärende hos Tullverket.

4. Får status ingiven

Om kontrollen går bra genereras ett MRN-nummer för tulldeklarationen. Numret skickas till deklaranten i tulldeklarationen i det positiva svaret. I detta svar skickas även status ingiven.

5. Hanterar kompletterande deklaration

Nu säkerställer Tullverket att uppgifterna i tulldeklarationen är korrekta för att kunna fatta beslut i ärendet.

I detta läge kan det bli aktuellt för deklaranten i tulldeklarationen att styrka de uppgifter som lämnats. Styrkande handlingar laddas upp och skickas in i Tullverkets e-tjänst.

6. Tar emot meddelanden under handläggning

Deklaranten i tulldeklarationen tar emot de digitala meddelanden som Tullverket vid behov skickar för att begära in styrkande handlingar.

Styrkande handlingar ska skickas in via Tullverkets e-tjänst Uppladdning av handling. Länk till e‑tjänsten finns med i meddelandet som skickas ut, men det krävs att företaget du arbetar på har behörighet till e-tjänsterna.

När eventuella kontroller är genomförda får deklaranten i tulldeklarationen information om kontrollresultatet.

7. Fastställer tull, skatt och andra avgifter

Tullverket säkerställer att uppgifterna i tulldeklarationen är korrekta och fastställer tull, skatt och andra avgifter.

Skulle kontrollresultatet medföra att Tullverket överväger att fatta ett negativt beslut underrättas deklaranten i tulldeklarationen som då har 30 dagar på sig att yttra sig i frågan.

Om inget yttrande inkommer som påverkar Tullverkets ställningstagande fastställer Tullverket korrekta uppgifter och ett meddelande om detta skickas till deklaranten i tulldeklarationen.

8. Tar emot information

Deklaranten i tulldeklarationen tar emot information om på vilka uppgifter Tullverket fastställer tull, skatt och andra avgifter.

9. Deklarationen är kompletterad

Deklaranten i tulldeklarationen tar emot information om att den kompletterande deklarationen har hanterats av Tullverket.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)