Tullverket

Sök i Tullverkets styrdokument

Med hjälp av sökformuläret kan du söka efter Tullverkets styrdokumenten som gäller arbetsordning, rättsliga ställningstaganden och Tullverkets författningssamling (TFS).

Sökformuläret visar automatiskt de 25 senaste styrdokumenten, sorterat i ordningen TFS, rättsliga ställningstaganden och arbetsordningen.

Så fungerar sök i Tullverkets styrdokument

Vill du göra en egen sökning klickar du på länken "Visa sökformulär".

Styrdokument


    Förfinad sökning för TFS
Kategori: Ämne: 
 


Ansvarig enhet: 
Sorteringsval:            TFS 2021:2PDF    Upphäver TFS 2012:9, TFS 2012:10, TFS 2012:11
Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter (TFS 2021:2) om ett generellt tillstånd gällande utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd till en viss mottagare i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för demonstration, utvärdering, utställning, underhåll eller reparation samt efter underhåll, reparation eller demonstration i Sverige. Ansvarig enhet: Inspektionen för strategiska produkter
  


TFS 2021:1PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2021:1) om ändring i Tullverkets föreskrifter (TFS 2019:6) om uniformer. Ansvarig enhet: Kontrollavdelningen
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. bil.2
  


TFS 2020:6PDF    Upphäver TFS 2019:8
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2020:6) av vissa beloppsgränser uttryckta i svenska kronor. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2020:5PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2020:5) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning. Ansvarig enhet: Rättsavdelningen
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. 6 kap. 6 §; nya 6 kap. 2 a–2 c §§, rubr. närmast före 6 kap. 1 §, 2 §, 2 a–b §§
  


TFS 2020:4PDF
Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter (TFS 2020:4) om formerna för uppgiftsskyldigheten enligt artikel 9.4 i förordning (EU) 2019/452 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen. Ansvarig enhet: Inspektionen för strategiska produkter

TFS 2020:3PDF    Upphäver TFS 2019:9
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2020:3) av internationella unionsflygplatser. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2020:2PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2020:2) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. i 3 kap. 5 §
  


TFS 2020:1PDF    Upphäver TFS 2000:26
Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter (TFS 2020:1) om krav på tillstånd för införsel och deklaration av kemiska prekursorer (utgångsämnen) som kan användas för tillverkning av kemiska stridsmedel samt deklaration av diskreta organiska kemikalier. Ansvarig enhet: Inspektionen för strategiska produkter
  


TFS 2019:9PDF    Upphävd genom TFS 2020:3    Upphäver TFS 2019:3
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2019:9) om internationella unionsflygplatser.
  


TFS 2019:8PDF    Upphävd genom TFS 2020:6    Upphäver TFS 2018:8
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2019:8) av vissa beloppsgränser uttryckta i svenska kronor. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2019:7PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2019:7) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
upph. bil. C
  


TFS 2019:6PDF    Visa sammanställdPDF    Upphäver TFS 2012:18
Tullverkets föreskrifter (TFS 2019:6) om uniformer. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
  
  


TFS 2019:5PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2019:5) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. bil. B
  


TFS 2019:4PDF    Upphäver TFS 1999:32
Tullverkets föreskrifter (TFS 2019:4) om proviantering av fartyg och luftfartyg. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2019:3PDF    Upphävd genom TFS 2019:9    Upphäver TFS 2009:5
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2019:3) av unionsflygplatser.
  


TFS 2019:2PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2019:2) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:2) om en tullordning. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ny 7 kap. 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 7 kap. 1 a §
  


TFS 2019:1PDF    Upphäver TFS 2004:19
Föreskrifter (TFS 2019:1) om upphävande av Tullverkets föreskrifter (TFS 2004:19) om vissa förordnanden i den brottsbekämpande verksamheten. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
  


TFS 2018:10PDF    Upphäver TFS 2016:16
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2018:10) av värdegräns för avlämnande av tullvärdedeklaration i vissa fall. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2018:9PDF    Upphäver TFS 2016:20
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2018:9) av viss beloppsgräns för import- och exporttullbelopp och ränta uttryckt i svenska kronor. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2018:8PDF    Upphävd genom TFS 2019:8    Upphäver TFS 2015:12
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2018:8) av vissa beloppsgränser uttryckta i svenska kronor.
  


TFS 2018:7PDF    Upphäver TFS 2014:7
Föreskrifter (TFS 2018:7) om upphävande av föreskrifter (TFS 2014:7) om genomförande av vissa hemliga tvångsmedel inom Tullverket.
  


TFS 2018:6PDF    Upphäver TFS 2013:7
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2018:6) av vissa värdegränser uttryckta i svenska kronor. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2018:5PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2018:5) om ändring i föreskrifter och allmänna råd (TFS 2001:13) om Tullverkets hantering av tjänstepistoler och ammunition. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
upph. 6 a §; ändr. 1 §
  


TFS 2018:4PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2018:4) om ändring i Tullverkets föreskrifter (TFS 2016:23) om viss införsel, utförsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
upph. 2 kap. 5 §; ändr. rubr. till 2 kap och 4–8 kap., 1 kap. 5 §, 2 kap. 1–2, 4, 6 §§, 3 kap. 1–3, 6 §§, 4 kap. 1, 3 §§, 5 kap 1–2 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 5 §§, 8 kap. 2–4 §§; nytt 3 a kap., 1 kap. 4 a §, 6 kap. 1 a §, rubr. närmast före 1 kap. 4 a §
  


TFS 2018:3PDF    Upphäver TFS 1997:35
Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2018:3) om anmälan till Tullverket vid utförsel av krigsmateriel. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
    

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000