Tullverket

Sök i Tullverkets styrdokument

I sökformuläret kan du söka efter de elektroniska formerna av styrdokumenten arbetsordning, rättsliga ställningstaganden och Tullverkets författningssamling (TFS).

Sökformuläret visar automatiskt de 25 senaste styrdokumenten, sorterat i ordningen TFS, rättsliga ställningstaganden och arbetsordningen.

Så fungerar sök i Tullverkets styrdokument

Vill du göra en egen sökning klickar du på länken "Visa sökformulär".

Styrdokument


    Förfinad sökning för TFS
Kategori: Ämne: 
 


Ansvarig enhet: 
Sorteringsval:            TFS 2018:6PDF    Upphäver TFS 2013:7
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2018:6) av vissa värdegränser uttryckta i svenska kronor. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2018:5PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2018:5) om ändring i föreskrifter och allmänna råd (TFS 2001:13) om Tullverkets hantering av tjänstepistoler och ammunition. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
upph. 6 a §; ändr. 1 §
  


TFS 2018:4PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2018:4) om ändring i Tullverkets föreskrifter (TFS 2016:23) om viss införsel, utförsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
upph. 2 kap. 5 §; ändr. rubr. 2 kap. och 4–8 kap., 1 kap. 5 §, 2 kap. 1–2 §§, 4 och 6 §§, 3 kap. 1–3 och 6 §§; nytt 3 a kap., 1 kap. 4 a § och 6 kap. 1 a §, rubr. närmast före 1 kap. 4 a §
  


TFS 2018:3PDF    Upphäver TFS 1997:35
Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2018:3) om anmälan till Tullverket vid utförsel av krigsmateriel. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
  


TFS 2018:2PDF    Upphäver TFS 2012:14
Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2018:2) om pepparspray (OC-spray). Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
  


TFS 2018:1PDF    Upphäver TFS 2007:15
Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2018:1) om batong. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
  


TFS 2017:3PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2017:3) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:3) om tullfrihet m.m.. Ansvarig enhet: Avdelningen Effektiv handel
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
upph. 2 kap. 5, 7, 8, 11, 13, 30 §§, 3 kap. 12 §, bilagan; ändr. 3 kap. 8 §, rubr. närmast före 3 kap. 8 §
  


TFS 2017:2PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2017:2) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning. Ansvarig enhet: Avdelningen Effektiv handel
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. 1 kap. 5 §
  


TFS 2017:1PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2017:1) om ändring i föreskrifter och allmänna råd (TFS 2001:13) om Tullverkets hantering av tjänstepistoler och ammunition. Ansvarig enhet: Avdelningen Brottsbekämpning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
bil. utgår; ändr. 2, 8, 9 §§, allmänna råd till 2 §
  


TFS 2016:24PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2016:24) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning. Ansvarig enhet: Avdelningen Effektiv handel
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. 1 kap. 3 §, 5 §; ny 1 kap. 5 a §
  


TFS 2016:23PDF    Visa sammanställdPDF    Upphäver TFS 2003:17
Tullverkets föreskrifter (TFS 2016:23) om viss införsel, utförsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
  
  


TFS 2016:22PDF    Upphävd genom TFS 2018:1
Föreskrifter (TFS 2016:22) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2007:15) om batong. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
4, 6, 7 §§
  


TFS 2016:21PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2016:21) om ändring i Tullverkets föreskrifter (TFS 2014:5) om tjänsten Mina sidor och enskilds direktåtkomst till uppgifter om sig själv i tulldatabasen. Ansvarig enhet: Avdelningen Effektiv handel
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
upph. 2, 3 §§; ändr. förf. rubr, 1, 4-6 §§, rubr. närmast efter 1 §; omtryck
  


TFS 2016:20PDF
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2016:20) av viss beloppsgräns för import- och exporttullbelopp och ränta uttryckt i svenska kronor. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning

TFS 2016:19PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2016:19) om ändring i Tullverkets föreskrifter (TFS 1996:21) om Tullverkets befogenheter vid inre gräns. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
upph. 8 §; ändr. 3, 4 a, 5 b, 7 §§
  


TFS 2016:18PDF    Upphävd genom TFS 2018:2
Föreskrifter (TFS 2016:18) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:14) om pepparspray (OC-spray). Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. 7, 9, 10 §§
  


TFS 2016:17PDF    Upphäver TFS 2003:8
Föreskrifter (TFS 2016:17) om upphävande av Tullverkets föreskrifter (TFS 2003:8) om vissa särskilda rutiner vid utförsel av varor med fartyg till Förenta staterna. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
  


TFS 2016:16PDF    Upphäver TFS 2009:10
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2016:16) av värdegräns för avlämnande av tullvärdedeklaration i vissa fall. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2016:15PDF    Upphäver TFS 2014:4
Upphävande (TFS 2016:15) av Tullverkets allmänna råd (TFS 2014:4) till artikel 12 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Ansvarig enhet: Rättsavdelningen
  


TFS 2016:14PDF    Upphäver TFS 2014:3
Upphävande (TFS 2016:14) av Tullverkets allmänna råd TFS 2014:3) till artiklarna 220 och 236 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Ansvarig enhet: Rättsavdelningen
  


TFS 2016:13PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2016:13) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:3) om tullfrihet m.m. Ansvarig enhet: Rättsavdelningen
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 2 kap. 2–4, 6, 7, 10–14, 29, 30 §§, 3 kap. 1–3, 5, 6, 9, 10, 16–19, 21 §§, rubr. närmast före 2 kap. 14 §, rubr. närmast före 2 kap. 16 §, allmänna råd till artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse
  


TFS 2016:12PDF    Upphäver TFS 2006:30
Föreskrifter (TFS 2016:12) om upphävande av Tullverkets föreskrifter (TFS 2006:30) om avgiftskoder. Ansvarig enhet: Rättsavdelningen
  


TFS 2016:11PDF    Upphäver TFS 2006:6
Föreskrifter (TFS 2016:11) om upphävande av Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2006:6) om tullvärde. Ansvarig enhet: Rättsavdelningen
  


TFS 2016:10PDF    Upphäver TFS 2005:28
Föreskrifter (TFS 2016:10) om upphävande av Tullverkets föreskrifter (TFS 2005:28) om beslut om tullklareringsområden. Ansvarig enhet: Rättsavdelningen
  


TFS 2016:9PDF    Upphäver TFS 2002:26
Föreskrifter (TFS 2016:9) om upphävande av Tullverkets föreskrifter (TFS 2002:26) om frihet från mervärdesskatt för varor som efter importen ska omsättas till ett annat EU-land. Ansvarig enhet: Rättsavdelningen
    

Uppdaterad: 2018-09-25Captcha * (obligatorisk)