Tullverket

Kurser från EU-kommissionen

EU-kommissionen har tagit fram ett antal webbaserade kurser som förklarar tullhanteringen med utgångspunkt i den gemensamma tullagstiftningen. Här får du tillgång till dessa kurser.

Kurserna är öppna från den 1 september 2020 till den 31 december 2020.

På denna sida hittar du kurser som har tagits fram av EU-kommissionen. Kurserna förklarar tullhantering och tullagstiftning på både övergripande och mer detaljerad nivå. De olika kurserna beräknas ta mellan 60 och 180 minuter att genomföra.

Kurserna vänder sig både till

  • företagare som handlar med länder utanför EU
  • tullpersonal i EU:s medlemsländer.

Webbläsare

För att alla funktioner i kurserna ska fungera optimalt bör du använda webbläsaren Internet Explorer när du genomför dessa kurser.

Tre nivåer

Kurserna finns på tre olika nivåer.

  • Nivå 1 – Här hittar du en översiktskurs som ger en övergripande beskrivning av tullagstiftningen och tullhanteringen.
  • Nivå 2 – Här hittar du fördjupningskurser för specifika områden inom tullhanteringen.
  • Nivå 3 – Här får du lära dig hur några olika EU-gemensamma ansökningssystem fungerar.

Kurs på nivå 1

Översiktskurs – 105 minuter

Kurser på nivå 2

Tullförfarande och tulldeklarationer – 75 minuter

Införsel av varor och tillfällig lagring – 90 minuter

Övergång till fri omsättning – 60 minuter

Bindande klassificeringsbesked – 60 minuter

Varors ursprung – 75 minuter

Fastställande av tullvärde – 60 minuter

Varors tullstatus – 85 minuter

Tullskuld – 75 minuter

Garanti – 60 minuter

Särskilda förfaranden andra än transitering – 90 minuter

Transitering – 90 minuter

Export – 75 minuter

Tillstånd och beslut – 90 minuter

Godkänd ekonomisk aktör – 60 minuter

E-bok om AEO-riktlinjerna

Till nivå två räknas också en e-bok som presenterar riktlinjerna för godkända ekonomiska aktörer (AEO) i ett mer lättillgängligt format med interaktiva funktioner och kontrollfrågor.

EU-kommissionens e-bok om AEO.

Kurser på nivå 3

Systemet för tullbeslut – 180 minuter

EU Customs Trader Portal for eAEO (Systemet för godkända ekonomiska aktörer, AEO) – 90 minuter. Denna kurs är på engelska.

EU Customs Trader Portal for BTI (Systemet för bindande klassificeringsbesked, BKB) – 90 minuter. Denna kurs är på engelska.

Anmälan

Notera för att kunna anmäla dig måste du först ha ett konto i vår lärplattform. Har du inget konto klicka på knappen Skapa konto när du kommer in på inloggningssidan via länken nedan. Är det mer ett år sedan du logga in behöver du skapa ett nytt konto.

Lärplattform

Bekräftelse

När du har anmält dig kommer du in i kursen direkt och du får även en bekräftelse via epost. Får du inget meddelande titta i din skräppost.

Andra språk

Många av kurserna finns på flera olika språk. På EU-kommissionens sida kan du se vilka språkversioner som finns. Där hittar du också information om hur du laddar ner en kurs på det språk du är intresserad av.

Läs om kurserna hos EU-kommissionen.


Uppdaterad: 2020-06-22


4000