Tullverket

Grundläggande tullkunskap

Kursen vänder sig till dig som inte har någon erfarenhet av tullhantering. Den ger dig de grundläggande kunskaper om import och export som du kan behöva för att starta en verksamhet. Du läser den här kursen på distans.

I den här kursen bekantar du dig med tullrelaterade termer och begrepp, du lär dig var du kan hitta nyttig information och du får träna på att göra enklare import- och exportdeklarationer.

Kursen motsvarar cirka 16 timmars studier.

Kursen består av följande delmoment:

  1. EU och lagstiftning
  2. Tullförfaranden
  3. Klassificering av varor
  4. Frihandel och ursprung
  5. Tullvärde
  6. Export
  7. Import

Kursavgift

2 100 kronor, exklusive moms.

Kurstillfällen
Kursen är öppen

Sista datum för anmälan

Anmälan

15 april–6 maj

13 april


27 april–15 maj

23 april


19 maj–8 juni

17 maj


Bekräftelse

När du har anmält dig får du en bekräftelse inom två veckor. Efter att kursen är slut får du en faktura på kursavgiften.

Återbud

Din anmälan är bindande. Om du lämnar återbud senare än 14 dagar före kursstart debiterar vi dig 50 procent av kursavgiften. Om du lämnar återbud mindre än en vecka före kursstart debiterar vi dig hela kursavgiften. Om du har påbörjat kursen debiterar vi hela kursavgiften oavsett om du väljer att fullfölja kursen eller inte.

Uppdaterad: 2020-05-18


4000