Tullverket

Export

Exportkursen vänder sig till dig som har lite eller ingen erfarenhet av export. Du får grundläggande kunskaper om export och behöver inte ha några förkunskaper. Du läser den här kursen på distans.

När du har gått kursen ska du förstå och kunna tillämpa grundläggande exportregler. Du ska känna till ursprungsregler, exportrestriktioner och förenklade förfaranden vid export. Du ska också kunna fylla i en exportdeklaration.

Kursen motsvarar cirka 16 timmars studier.

Kursen består av följande delmoment:

  1. EU och lagstiftning
  2. Tullförfaranden
  3. Klassificering av varor
  4. Ursprung
  5. Exportrestriktioner

Kursavgift

2 100 kronor, exklusive moms.

Kurstillfällen

Kursen är öppen

Sista datum för anmälan

Anmälan

23 januari–12 februari

21 januari


3 mars–23 mars

1 mars


31 mars–27 april

29 mars

Anmäl dig här

7 maj–27 maj

5 maj

Anmäl dig här

  

Bekräftelse

När du har anmält dig får du en bekräftelse inom två veckor. Efter att kursen är slut får du en faktura på kursavgiften.

Återbud

Din anmälan är bindande. Om du lämnar återbud senare än 14 dagar före kursstart debiterar vi dig 50 procent av kursavgiften. Om du lämnar återbud mindre än en vecka före kursstart debiterar vi dig hela kursavgiften. Om du har påbörjat kursen debiterar vi hela kursavgiften oavsett om du väljer att fullfölja kursen eller inte.

Uppdaterad: 2020-03-02


4000