Tullverket

EDI – Prenumerationstjänster i produktion

Efter godkända tester kan ditt företag behöva ytterligare registreringar för att kunna ta emot vissa meddelanden i Tullverkets produktionsmiljö. Företaget ska beställa registrering av uppgifter i Tullverkets system för aktuellt meddelande.

Villkor för beställning

  • Mottagaren har registrering för att kommunicera via EDI (TVEDI).
  • Mottagaren har genomgått godkända slutprov för aktuellt prenumerationsmeddelande på aktuell teknisk bilaga.
  • Aktuell teknisk bilaga för mottagande av meddelandet anges i beställningen.
  • En uppgift (godslokalkod, lastplatskod, deklarant) kan endast vara kopplad till ett meddelande på en teknisk bilaga åt gången.
  • När ett meddelande ska tas emot för ett annat företags räkning ska en fullmakt skickas till Tullverket.
  • Kontakta EDI-tillstånd i god tid innan aktivering av uppgifter i produktion är aktuell.

  Så här beställer du

  Beställning av nya uppgifter ska skickas in på blankett. Du hittar blanketter under respektive prenumerationstjänst. När du har fyllt i beställningen ska du skriva ut det, låta en behörig firmatecknare skriva under och skicka in det i original till Tullverket.

  Tillägg och borttag

  Ditt företag kan löpande lägga till eller ta bort registrering av en prenumerationstjänst. Tullverket rekommenderar att företaget anmäler borttag när mottagande av meddelandet inte längre är aktuellt. Beställningen genomförs av Tullverket under kontorstid och företaget kommer vanligtvis överens med Tullverket om vilken dag aktivering ska ske. Beställningen gör du på blankett i god tid innan aktivering i produktion är aktuell.

  Prenumerationstjänster

  CWPR – Medgivande om utlämning

  Tjänsten CWPR innebär att när Tullverket har frigjort varor till tullagerförfarandet från ett allmänt lager eller privat lager skickas ett medgivande om utlämning till tillståndshavare som bevis på att varorna är frigjorda till ett annat tullager och får lämnas ut.

  Godslokalkoden som läggs upp för CWPR ska tillhöra ett giltigt tillstånd till tullager (EUCW1, EUCW2, EUCWP).

  Tjänsten kan användas för godslokalkod som tillhör ett giltigt tillstånd till tullager (EUCW1, EUCW2, EUCWP). Tänk på att ändring av godslokalkod i företagets tillstånd, såsom tillägg eller borttag, även kan påverka registreringen för CWPR. Ändringar eller kompletteringar för registrering av meddelandet ska anmälas separat till Tullverket.

  Det företag som ska ta emot meddelandet ska utföra slutprov för CWPR. Tjänsten via EDI kan även användas av tredje part som fått i uppdrag att ta emot meddelandet för ett annat företag räkning.

  Mottagaren kan löpande lägga till eller ta bort godslokalkoder. Beställning görs på blanketten. I de fall någon annan än lagerinnehavaren ska ta emot CWPR ska fullmaktsdelen av blanketten fyllas i och skickas till Tullverket. Tullverket rekommenderar att mottagaren anmäler borttag när mottagande av meddelandet inte längre är aktuellt.

  Beställning av prenumerationstjänst för elektroniskt meddelande – CWPR, CWRA, TSPR från Tullverkets EDI-system – tillägg/ borttag tv 404.21. Pdf, 241.4 kB.

  Företag som anmält sig till e-tjänster på tullverket.se kan logga in och hämta företagets medgivande om utlämning.

  CWRA – Acceptansförfrågan

  Tjänsten CWRA innebär att acceptansförfrågan skickas när varor hänförs i en deklaration till ett allmänt lager i de fall när deklarant och tillståndshavare inte är samma juridiska person. Tjänsten kan användas för godslokalkod som tillhör någon av tillståndskoderna EUCW1 eller EUCW2.

  Tjänsten kan användas för godslokalkod som tillhör ett giltigt tillstånd för tullager EUCW1 eller EUCW2. Tänk på att ändring av godslokalkod i företagets tillstånd, såsom tillägg eller borttag, även kan påverka registreringen för CWRA. Ändringar eller kompletteringar för registreringen av meddelandet ska anmälas separat till Tullverket.

  Det företag som ska ta emot meddelandet ska utföra slutprov för CWRA. Tjänsten via EDI kan även användas av tredje part som fått i uppdrag att ta emot meddelandet för ett annat företags räkning.

  Mottagaren kan löpande lägga till eller ta bort godslokalkoder. Beställning görs på blanketten. I de fall någon annan än lagerinnehavaren ska ta emot CWRA ska fullmaktsdelen av blanketten fyllas i och skickas till Tullverket. Tullverket rekommenderar att mottagaren anmäler borttag när mottagande av meddelandet inte längre är aktuellt.

  Beställning av prenumerationstjänst för elektroniskt meddelande – CWPR, CWRA, TSPR från Tullverkets EDI-system – tillägg/ borttag tv 404.21 Pdf, 241.4 kB.

  Företag som anmält sig till e-tjänster på tullverket.se kan logga in och se företagets acceptansförfrågningar.

  TSPR – Meddelande om bortförande

  Tjänsten TSPR innebär att när Tullverket har frigjort varor till tullagerförfarandet från ett tillfälligt lager skickas ett meddelande om bortförande till tillståndshavaren som bevis på att varorna är frigjorda till ett tullager. Meddelandet innebär att aktuella varar får föras bort från anläggningen.

  Tjänsten kan användas för godslokalkod som tillhör ett giltigt tillstånd till anläggning för tillfällig lagring (EUTST) eller beslut om annan godkänd plats (TVAGP). Tänk på att ändring av godslokalkod i företagets tillstånd, såsom tillägg eller borttag, även kan påverka registreringen för TSPR. Ändringar eller kompletteringar för registrering av meddelandet ska anmälas separat till Tullverket.

  Det företag som ska ta emot meddelandet ska utföra slutprov för TSPR. Tjänsten via EDI kan även användas av tredje part som fått i uppdrag att ta emot meddelandet för ett annat företags räkning.

  Mottagaren kan löpande lägga till eller ta bort godslokalkoder. Beställning görs på blanketten. I de fall någon annan än lagerinnehavaren ska ta emot TSPR ska fullmaktsdelen av blanketten fyllas i och skickas till Tullverket. Tullverket rekommenderar att mottagaren anmäler borttag när mottagande av meddelandet inte längre är aktuellt.

  Beställning av prenumerationstjänst för elektroniskt meddelande – CWPR, CWRA, TSPR från Tullverkets EDI-system – tillägg/ borttag tv 404.21 Pdf, 241.4 kB.

  Företag som anmält sig till e-tjänster på tullverket.se kan logga in och se företagets acceptansförfrågningar.

  UTL – Utlämningssedel vid import och återexport

  Tjänsten UTL innebär att så snart varorna är klarerade, skickas en elektronisk utlämningssedel till lagret där varorna förvaras. Samtidigt får importören ett meddelande om att godset kan lämnas ut.

  Tjänsten kan användas för godslokalkod som tillhör ett giltigt tillstånd till tullager (EUCWP, EUCW1, EUCW2), tillstånd till anläggning för tillfällig lagring (EUTST) eller beslut om annan godkänd plats (TVAGP). Tänk på att ändring av godslokalkod i företagets tillstånd till tullager, tillstånd till anläggning för tillfällig lagring eller beslut om annan godkänd plats, såsom tillägg eller borttag, även kan påverka registreringen för UTL. Ändringar eller kompletteringar för registreringen av meddelandet ska anmälas separat till Tullverket.

  Innehavaren av lagertillståndet ska utföra slutprov för UTL. Meddelandet kan inte tas emot av tredje part. Mottagaren kan löpande lägga till eller ta bort godslokalkoder. Godslokalkod anmäls på blanketten.

  Beställning av prenumerationstjänst för elektronisk utlämningssedel (UTL) från Tullverkets EDI-system – tillägg/borttag tv 404.20 Pdf, 185.6 kB.

  ZKH – Klarerad förenklad deklaration ZKH

  Genom tjänsten ZKH, får mottagaren ett elektroniskt meddelande för varje förenklad deklaration som blivit klarerad. Deklaranten ska ha giltigt tillstånd till förenklad deklaration EUSDE samt tillstånd för betalningsanstånd EUDPO för att uppfylla kriterierna för att registreras.

  Tjänsten via EDI kan även användas av tredje part som fått i uppdrag att upprätta tulldeklarationer efter förenklad deklaration för ett annat företags räkning. Det företag som ska ta emot meddelandet ska utföra slutprov för ZKH.

  Mottagaren kan löpande lägga till eller ta bort deklaranter. Beställning görs på blanketten. I blanketten anges för vilken deklarant ditt företag avser ta emot ZKH-meddelanden. I de fall någon annan än deklaranten ska ta emot ZKH-meddelanden ska fullmaktsdelen av blanketten fyllas i. Tullverket rekommenderar att mottagaren anmäler borttag av ZKH så snart uppdraget från deklaranten har upphört.

  Beställning av prenumerationstjänst för elektronisk klarerad förenklad deklaration (ZKH) från Tullverkets EDI-system – tillägg/ borttag tv 404.12 Pdf, 156.9 kB.

  Företag som anmält sig till e-tjänster på tullverket.se kan logga in och se företagets acceptansförfrågningar.

  ZKB och ZKL – Klareringsbevis export

  Tjänsten klareringsbevis export (ZKB) och klareringsbevis export vid ALE (ZKL) genereras när en exportör eller ombud skickar exportdeklaration med UGE-meddelande eller anmälan efter registrering i bokföringen alternativt förenklad deklaration export med ALE-meddelande. När en lastplatskod för mottagaren anges i dessa meddelanden genereras ett elektroniskt klareringsbevis till mottagaren.

  Mottagaren av ZKL och ZKB är den plats där varan förs ut ur Sverige och EU, det vill säga normalt en utskeppningshamn, rederi, flygplatsoperatör eller en operatör vid en samlastningsplats. Mottagaren måste vara registrerad hos Tullverket för att ta emot det elektroniska klareringsbeviset. Meddelandena kan inte tas emot av tredje part.

  Elektroniskt klareringsbevis för export till mottagare i en hamn eller på en flygplats

  Efter godkända tester för aktuellt meddelande beställer företaget lastplatskod och aktivering av prenumerationstjänst hos Tullverket på blanketten. Samma lastplatskod kan användas för båda prenumerationstjänsterna.

  Beställning av prenumerationstjänst för elektroniskt meddelande klareringsbevis export (ZKB och ZKL) från Tullverkets EDI-system – tillägg/borttag tv 404.40 Pdf, 161.3 kB.

  Vid byte av system – överföring av uppgifter

  När företaget byter system och har genomfört godkända tester ska ditt företag även meddela EDI-tillstånd ifall ni vill ta emot någon eller några av era befintliga prenumerationstjänster (CWRA, CWPR, TSPR, ZKH, UTL, ZKB, ZKL) i produktion på den nya tekniska bilagan. Registreringarna behöver i så fall överföras till den nya bilagan. Meddela EDI-tillstånd i god tid innan ni vill kunna ta emot meddelandet i produktion. Ange:

  • vilken prenumerationstjänst det gäller
  • aktuell godslokalkod, lastplatskod eller deklarant
  • till vilken teknisk bilaga överflyttningen ska ske
  • önskemål om datum för överflyttningen.

  Frågor eller problem?

  Vid problem i produktion kontakta it-support.

  Sidan uppdaterades:

  Vad är ändrat: Språklig justering

  Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
  Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
  4000