Tullverket

Summarisk in- och utförseldeklaration, tillstånd

För att skicka meddelandena SID och SUD behöver du tillstånd för att lämna summariska in- och utförseldeklarationer via Tullverkets internetdeklaration. Det tillståndet skaffar du längre ner på den här sidan.

Tillståndskod: TVTIS

Innan ditt företag importerar eller exporterar en vara över EU:s gräns, ska Tullverket få en föranmälan om varan som en elektronisk, summarisk införseldeklaration eller summarisk utförseldeklaration.

En exportdeklaration innehåller oftast en föranmälan från början, men var uppmärksam på att du måste göra en separat anmälan i de fall det inte finns någon föranmälan.

En importdeklaration, däremot, innehåller inte någon föramälan. Den kan inte göra det eftersom en vara som importeras behöver föranmälan redan innan varan når EU:s gräns. Istället behöver det skickas en summarisk införseldeklaration separat.

Transportören är ansvarig

Det är transportören som är ansvarig för att föranmälan skickas in till Tullverket. Det här ansvaret kan överlåtas till annan part, förutsatt att de båda parterna upprättar en fullmakt.

Ansök om tillstånd

Tillståndet för att skicka meddelandena SID och SUD i TID heter TVTIS. Du ansöker genom att ladda ner en ansökan, skriva ut den och låta en behörig firmatecknare skriva under. Därefter skickar du in den i original till Tullverket.

Ladda ner Ansökan om tillstånd att lämna summariska in- eller utförseldeklarationer (TVTIS) Pdf, 55.5 kB.

Förutsättningen för att kunna lämna summarisk deklaration i TID är att du har tillgång till Tullverkets e‑tjänster.

Läs om hur du ansöker om tillgång till Tullverkets e‑tjänster och anmäler behörighetsadministratör.

Läs om hur Tullverket behandlar blanketter när du lämnar en ansökan.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000