Tullverket

Permanent införsel och utförsel av vapen och ammunition

Du ska alltid anmäla in- eller utförsel av vapen och ammunition till Tullverket. Reglerna är olika beroende på om vapnen ska föras in eller ut tillfälligt eller permanent. Reglerna är också olika beroende på om in- eller utförseln sker inom EU eller utanför EU.

Tillfällig eller permanent in- eller utförsel?

Reglerna för införsel och utförsel av vapen är olika beroende på om vapnen ska föras in eller ut tillfälligt eller permanent. Tillfällig in- eller utförsel kan exempelvis vara för jakt eller tävling. Permanent in- eller utförsel kan exempelvis vara vid flytt till eller från Sverige.

Resa med skjutvapen för jakt och tävling

Handla vapen och farliga föremål på din resa

Handla vapen och farliga föremål på nätet

Gåva med alkohol, tobak, vapen eller läkemedel

Vad räknas som vapen?

Läs definitionen för vad som räknas som ett vapen i vapenlagen (1996:67).

Hur anmäler jag?

Du anmäler på olika sätt beroende på om om det gäller införsel eller utförsel, och om det sker till eller från ett annat EU-land eller ett land utanför EU. Läs under de olika rubrikerna för att se hur du ska anmäla ditt vapen eller din ammunition i just din situation.

Permanent införsel av vapen från ett EU-land till Sverige

1. Sök tillstånd

Du behöver tillstånd från Polismyndigheten. Läs mer på polisens webbplats.

Permanent in- eller utförsel av vapen – Polismyndigheten

2. Anmäl till Tullverket i förväg – för snabbare hantering

Du eller din transportör rekommenderas att anmäla vapnen till Tullverket i förväg.

 • Meddela Tullverket senast 24 timmar innan vapnen förs över gränsen. Det gör du genom att fylla i blanketten Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling.

730.1 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen för annat ändamål än tillfällig jakt Pdf, 241.5 kB.

730.5 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling (tilläggsblad) Pdf, 127.8 kB.

 • Skicka blanketten med e-post till ett inre befäl. Välj att skicka blanketten till Stockholm, Göteborg eller Malmö, beroende på vilken ort som ligger närmast din gränspassage.
  OBS: Gränspassager mot Norge hör till område nord.

Kontaktuppgifter:

Inre befäl i område öst Stockholm
Tel 08-45 666 20
tlc.ib.ost@tullverket.se

Inre befäl i område syd Malmö
Tel 040-661 32 20
tlc.ib.syd@tullverket.se

Inre befäl i område väst Göteborg
Tel 031-63 38 00
tlc.ib.vast@tullverket.se

Inre befäl i område nord Kiruna
Tel 0980- 845 50
tlc.ib.nord@tullverket.se

3. Välj röd fil när du passerar gränsen

Vid gränsen ska du välja röd fil för ”Varor att deklarera” och visa upp blanketten ”Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling”, i original tillsammans med de medförda vapnen för en tulltjänsteman. Vi kontrollerar att uppgifterna stämmer med de medförda vapnen och ditt tillstånd från polisen.


Obs! Det land du reser från kan ha nationella bestämmelser gällande utförsel av vapen. Kontakta det aktuella landets ambassad eller ansvariga myndighet.

Permanent införsel av vapen från ett land utanför EU till Sverige

1. Sök tillstånd

Vid införsel behöver du tillstånd från Polismyndigheten. Här ansöker du om permanent införsel från Polismyndigheten.

Permanent in- eller utförsel av vapen – Polismyndigheten

2. Anmäl till Tullverket i förväg – för snabbare hantering

Du eller din transportör rekommenderas att anmäla vapnen till Tullverket i förväg.

 • Meddela Tullverket senast 24 timmar innan vapnen förs över gränsen. Det gör du genom att fylla i blanketten Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling.

730.1 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen för annat ändamål än tillfällig jakt Pdf, 241.5 kB.

730.5 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling (tilläggsblad) Pdf, 127.8 kB.

 • Skicka blanketten med e-post till ett inre befäl. Välj att skicka blanketten till Stockholm, Göteborg eller Malmö, beroende på vilken ort som ligger närmast din gränspassage.
  OBS: Gränspassager mot Norge hör till område nord.

Kontaktuppgifter:

Inre befäl i område öst Stockholm
Tel 08-45 666 20
tlc.ib.ost@tullverket.se

Inre befäl i område syd Malmö
Tel 040-661 32 20
tlc.ib.syd@tullverket.se

Inre befäl i område väst Göteborg
Tel 031-63 38 00
tlc.ib.vast@tullverket.se

Inre befäl i område nord Kiruna
Tel 0980- 845 50
tlc.ib.nord@tullverket.se

3. Lämna en tulldeklaration till Tullverket

Du eller din transportör ansvarar för att deklarera vapen som ska föras in från ett land utanför EU. Det gör du genom att fylla i blanketten Enhetsdokument. Deklarationen ska visas upp vid gränspassagen.

Ladda ner blanketten Enhetsdokument (pdf) Pdf, 225.8 kB.

Ta hjälp av deklarationshandledningen när du fyller i enhetsdokumentet

4. Välj röd fil vid gränsen

 • Vid gränsen ska du välja röd fil för ”Varor att deklarera” och visa upp blanketten ”Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling”, i original tillsammans med de medförda vapnen för en tulltjänsteman. Vi kontrollerar att uppgifterna stämmer med de medförda vapnen och ditt tillstånd från polisen.
 • Du ska också visa upp din tulldeklaration, blanketten Enhetsdokument.


Obs! Det land du reser från kan ha nationella bestämmelser gällande utförsel av vapen. Kontakta det aktuella landets ambassad eller ansvariga myndighet.

Permanent utförsel av vapen från Sverige till ett EU-land

1. Sök tillstånd

Du behöver tillstånd från Polismyndigheten. Läs mer på polisens webbplats.

Permanent in- eller utförsel av vapen – Polismyndigheten

2. Anmäl till Tullverket i förväg – för snabbare hantering

Du eller din transportör rekommenderas att anmäla vapnen till Tullverket i förväg.

 • Meddela Tullverket senast 24 timmar innan vapnen förs över gränsen. Det gör du genom att fylla i blanketten Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling.

730.1 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen för annat ändamål än tillfällig jakt Pdf, 241.5 kB.

730.5 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling (tilläggsblad) Pdf, 127.8 kB.

 • Skicka blanketten med e-post till ett inre befäl. Välj att skicka blanketten till Stockholm, Göteborg eller Malmö, beroende på vilken ort som ligger närmast din gränspassage.
  OBS: Gränspassager mot Norge hör till område nord.

Kontaktuppgifter:

Inre befäl i område öst Stockholm
Tel 08-45 666 20
tlc.ib.ost@tullverket.se

Inre befäl i område syd Malmö
Tel 040-661 32 20
tlc.ib.syd@tullverket.se

Inre befäl i område väst Göteborg
Tel 031-63 38 00
tlc.ib.vast@tullverket.se

Inre befäl i område nord Kiruna
Tel 0980- 845 50
tlc.ib.nord@tullverket.se

3. Välj röd fil när du passerar gränsen

Vid gränsen ska du välja röd fil för ”Varor att deklarera” och visa upp blanketten ”Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling”, i original tillsammans med de medförda vapnen för en tulltjänsteman. Vi kontrollerar att uppgifterna stämmer med de medförda vapnen och ditt tillstånd från polisen.


Obs! Det land du reser till kan ha nationella bestämmelser gällande införsel av vapen. Kontakta det aktuella landets ambassad eller ansvariga myndighet.

Permanent utförsel av vapen från Sverige till ett land utanför EU

1. Sök tillstånd

Du behöver tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter. Läs mer på Inspektionen för strategiska produkters webbplats.

Civila skjutvapen – Inspektionen för strategiska produkter

2. Anmäl till Tullverket i förväg – för snabbare hantering

Du eller din transportör rekommenderas att anmäla vapnen till Tullverket i förväg.

 • Meddela Tullverket senast 24 timmar innan vapnen förs över gränsen. Det gör du genom att fylla i blanketten Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling.

730.1 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen för annat ändamål än tillfällig jakt Pdf, 241.5 kB.

730.5 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling (tilläggsblad) Pdf, 127.8 kB.

 • Skicka blanketten med e-post till ett inre befäl. Välj att skicka blanketten till Stockholm, Göteborg eller Malmö, beroende på vilken ort som ligger närmast din gränspassage.
  OBS: Gränspassager mot Norge hör till område nord.

Kontaktuppgifter:

Inre befäl i område öst Stockholm
Tel 08-45 666 20
tlc.ib.ost@tullverket.se

Inre befäl i område syd Malmö
Tel 040-661 32 20
tlc.ib.syd@tullverket.se

Inre befäl i område väst Göteborg
Tel 031-63 38 00
tlc.ib.vast@tullverket.se

Inre befäl i område nord Kiruna
Tel 0980- 845 50
tlc.ib.nord@tullverket.se

3. Lämna en tulldeklaration till Tullverket 

Du eller din transportör ansvarar för att deklarera vapen som ska föras ut ur EU. Det gör du genom att fylla i blanketten Enhetsdokument. Deklarationen ska visas upp vid gränspassagen.

Ladda ner blanketten Enhetsdokument (pdf) Pdf, 225.8 kB.

Ta hjälp av deklarationshandledningen när du fyller i enhetsdokumentet

4. Välj röd fil vid gränsen

 • Vid gränsen ska du välja röd fil för ”Varor att deklarera” och visa upp blanketten ”Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling”, i original tillsammans med de medförda vapnen för en tulltjänsteman. Vi kontrollerar att uppgifterna stämmer med de medförda vapnen och ditt tillstånd från polisen.
 • Du ska också visa upp din tulldeklaration, blanketten Enhetsdokument.


Obs! Det land du reser till kan ha nationella bestämmelser gällande införsel av vapen. Kontakta det aktuella landets ambassad eller ansvariga myndighet.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)