Tullverket

Narkotikaprekusorer – handel och distribution av kemikalier

Alla som medverkar till att kemikalier säljs har en skyldighet att rapportera när någon som inte tycks ha ett lagligt behov försöker köpa följande ämnen, dess salter eller produkter där ämnena ingår.

Anledningen är att dessa ämnen används som narkotikaprekursor, dvs. som utgångsämnen vid olaglig tillverkning av narkotika. Vi vill göra dig uppmärksam på riskerna att utnyttjas för brottslig verksamhet.

ÄmneKN-beteckningKN-nummerCAS-nummer

Alfa-fenylacetoacetonitril

 

2926 90 95

4468-48-8

1-fenyl-2-propanon

Fenylaceton

2914 31 00

103-79-7

N-Acetylantranil-syra

2-Acetamido-bensoesyra

2924 23 00

89-52-1

Isosafrol (cis + trans)

 

2932 91 00

120-58-1

3,4-Metylen-dioxyfenyl-propan-2-on

1-(1,3-Benso-dioxol-5-yl)propan-2-on

2932 92 00

4676-39-5

Piperonal

 

2932 93 00

120-57-0

Safrol

 

2932 94 00

94-59-7

Efedrin

 

2939 41 00

299-42-3

Pseudoefedrin

 

2939 42 00

90-82-4

Norefedrin

 

ex 2939 49 00

14838-15-4

Ergometrin

 

2939 61 00

60-79-7

Ergotamin

 

2939 62 00

113-15-5

Lysergsyra

 

2939 63 00

82-58-6

Ättiksyra-anhydrid

 

2915 24 00

108-24-7

Fenylättiksyra

 

2916 34 00

103-82-2

Antranilsyra

 

2922 43 00

118-92-3

Piperidin

 

2933 32 00

110-89-4

Kalium-permanganat

 

2841 61 00

7722-64-7

Saltsyra

Väteklorid

2806 10 00

7647-01-0

Svavelsyra

 

2807 00 10

7664-93-9

Toluen

 

2902 30 00

108-88-3

Etyleter

Dietyleter

2909 11 00

60-29-7

Aceton

 

2914 11 00

67-64-1

Metyletylketon

Butanon

2914 12 00

78-93-3

Läkemedel och veterinär-medicinska läkemedel som innehåller efedrin eller dess salter

Innehåller efedrin eller dess salter

3003 40 20 3004 40 20

 

Läkemedel och veterinärmedicinska läkemedel som innehåller pseudoefedrin eller dess salter

Innehåller pseudoefedrin (INN) eller dess salter

3003 40 30 3004 40 30”

 

(1R,2S)-(-)-klorefedrin


2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-klorefedrin


2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-klorpseudoefedrin


2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-klorpseudoefedrin


2939 99 00

771434-80-1

 

Om du har information om en händelse som du tycker verkar misstänkt ska du kontakta polisen eller Tullverket. Ingen misstanke är för liten. En liten pusselbit än bättre än ingen alls och det kan vara din bit som gör att hela bilden framträder.

Läs om hur du kan tipsa Tullverket och Polismyndigheten här.

Vill du veta mer om hur misstänkta transaktioner kan identifieras och vilka andra ämnen som också bör bevakas kan du kontakta Läkemedelsverket och få utbildnings- och informationsmaterial.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000