Tullverket

Flyttsakstullfrihet för dig som flyttar på grund av giftermål

Du som flyttar till Sverige på grund av giftermål kan beviljas flyttsakstullfrihet för flyttsaker. Du ska ha haft din normala bostad i ett land utanför EU under en sammanhängande tid av minst ett år innan du flyttar till Sverige.

Det spelar ingen roll om ditt bröllop äger rum i Sverige eller i ett annat land, men du behöver kunna visa upp ett bevis på giftermålet när du ansöker om tullfrihet.

Flyttsakstullfrihet för bohag och bröllopskläder

Du kan få flyttsakstullfrihet för bohag och för dina och din partners bröllopskläder. Med bohag menas personliga ägodelar, linne, möbler och utrustning som är avsedd för din och din partners gemensamma hushåll eller personliga bruk. Du kan endast söka flyttsakstullfrihet för saker som tillhör dig.

Under det första året från det att du medgavs tullfrihet för varorna får du inte på något sätt överlåta de saker du har fått flyttsakstullfrihet för till någon annan. Om du under denna tid vill sälja, låna ut, pantsätta, hyra ut eller ge bort någon del av egendomen måste du först anmäla det till Tullverket. Detta eftersom du då behöver betala tull, moms och andra skatter för sakerna. Du kan inte få dispens från det här tidskravet.

Du kan föra in flyttsakerna i Sverige tidigast två månader före bröllopet och senast fyra månader efter bröllopet. Om du för in dem före bröllopet behöver du ställa en säkerhet för avgifterna tills du kan bevisa att bröllopet har ägt rum.

Du kan även få tullfrihet för en bröllopsgåva om

 1. gåvan är avsedd för dig
 2. personen som ger gåvan bor i ett land utanför EU
 3. gåvan är värd högst 10 900 kronor
 4. gåvan är av det slag som normalt ges i bröllopsgåva.

Tänk på att vissa varor omfattas av särskilda regler, till exempel livsmedel, växter och vissa frukter, djur, läkemedel och vapen. Det kan vara bra att veta att du inte kan få tullfrihet för alkohol och tobaksvaror.

Så här begär du som flyttar på grund av giftermål flyttsakstullfrihet

Du anmäler dina flyttsaker till Tullverket genom att lämna

 1. en importdeklaration på blanketten Enhetsdokument
 2. blanketten Försäkran för flyttsakstullfrihet för personer som flyttar på grund av giftermål
 3. packlista
 4. styrkande handlingar.

Du kan lämna handlingarna på följande sätt:

 1. Du som själv kommer resande med dina flyttsaker lämnar handlingarna till en tulltjänsteman vid gränsen.
 2. Du som skickar dina flyttsaker med en flyttfirma skickar med handlingarna tillsammans med en fullmakt så att föraren kan lämna dem till en tulltjänsteman vid gränsen.
 3. Du som ska hämta ut dina flyttsaker på ett lager lämnar handlingarna på tullexpeditionen vid det lager där dina saker är placerade.

Här finns våra tullklareringsexpeditioner .

Blanketten Försäkran för flyttsakstullfrihet för personer som flyttar på grund av giftermål

När du har fyllt i blanketten Försäkran för flyttsakstullfrihet måste du skriva ut och underteckna blanketten i original.

Ladda ner blanketten Försäkran för flyttsakstullfrihet för personer som flyttar på grund av giftermål. Pdf, 125.5 kB.

Packlista

En så kallad packlista bör innehålla uppgifter om ditt bohag. Specificera kapitalvaror som tv‑apparater, datorer, kylskåp, alkohol, tobak och liknande. Övriga saker kan du redovisa under samlingsbegrepp som exempelvis böcker, hushållsartiklar, linne och kläder.

Styrkande handlingar

Du ska uppvisa ett vigselbevis eller en skriftlig försäkran om att, och när, du ska gifta dig.

Du kan också behöva visa upp handlingar som styrker att du har haft din normala bostad i ett land utanför EU och nu flyttar till Sverige, till exempel:

 • bevis om utflyttning från Sverige
 • registrering i den kommun där du har haft din bostad
 • uppehållstillstånd och eventuellt arbetstillstånd
 • intyg från din arbetsgivare
 • hyreskontrakt eller köpekontrakt för din bostad
 • bevis på att du flyttar till Sverige (till exempel bevis om uppehållstillstånd eller uppehållsrätt; Skatteverkets beslut om folkbokföring).

Importdeklarera med blanketten Enhetsdokument

Ladda ner blanketten Enhetsdokument. Pdf, 280.4 kB.

När du importdeklarerar på blanketten Enhetsdokument ska du fylla i följande fält och använda följande koder:

1. Deklaration

I första delfältet skriver du "EU" om du flyttar från ett EFTA-land (Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz). Skriv "IM" om du flyttar från ett annat land än ett EFTA-land.

I andra delfältet skriver du "A".

2. Avsändare/Exportör

Skriv ditt fullständiga namn och adress.

5. Varuposter

Skriv det totala antalet varuposter i deklarationen.

8. Mottagare

Skriv mottagarens fullständiga namn och adress. Under "Nr" ska du skriva ett identitetsnummer som består av en landskod, vanligtvis SE, personnummer och tilläggssiffror. För svenska privatpersoner är tilläggssiffrorna 00. Ett svenskt identitetsnummer kan alltså se ut så här: SE123456123400.

För sändningar som är värda över 10 000 kronor fyller du i landskod och personnummer. För sändningar som är värda under 10 000 kronor kan du skriva nollor istället för personnummer.

Leta reda på rätt landskod i en förteckning över landkoder.
I menyn väljer du Kodförteckning, Sök koder, under Kodtyp, välj länder och regioner.

14. Deklarant/Ombud

Om du själv är deklarant skriver du "[1] Mottagare".

15. a) Avsändnings-/Exportland, kod

Skriv bokstavskoden för avsändningslandet, till exempel "US" för USA.

24. Transaktionens art

Skriv koden "9" för brudutstyrsel och bohag och koden "3" för bröllopsgåvor.

30. Godsets förvaringsplats

Skriv en godslokalkod. En godslokalkod består av tre bokstäver och talar om på vilket lager varorna finns. Om du är osäker på godslokalkoden kan du fråga lagerinnehavaren.

31. Kolli och varubeskrivning

Märken och nummer – Containernummer - Antal och slag:

 • Skriv antal kolli, alltså hur många kollin din sändning består av. Skilj på emballerade varor och oemballerade varor.
 • Beskriv godsmärkningen, det vill säga hur kollina är märkta.
 • Skriv kollislag, alltså hur varorna är förpackade, till exempel "CT" för kartong och "CS" för låda.

33. Varukod

Skriv koden "9919 00 00 10" för brudutstyrsel och bohag.

Bröllopsgåvor ska deklareras på sina respektive varukoder i kapitel 1–97. Detsamma gäller varor som omfattas av förbud eller restriktioner.

36. Förmånskod

Skriv koden "100".

37. Förfarande

I det andra delfältet skriver du koden "C02" för brudutstyrsel och bohag eller "C03" för bröllopsgåvor.

38. Nettovikt

Skriv nettovikten uttryckt i hela kilo för de varor som är upptagna i fält 31.

44. Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

Skriv den kod som passar de dokument du bifogar.

 • För bevis på giftermålet (vigselbevis eller liknande) skriver du kod "401B".
 • För en skriftlig försäkran om att du ska gifta dig skriver du kod "402F".
 • För försäkran för flyttsakstullfrihet skriver du kod ”401F”.

46. Statistiskt värde

Skriv sändningens statistiska värde i svenska kronor. Det vill säga totalbeloppet för varans värde plus frakt och försäkring. 

48. Uppskjuten betalning

Skriv "Kontant".

54. Ort och datum, Deklarantens/ombudets underskrift och namn

Skriv ort och datum. Underteckna handlingen i original och skriv ett namnförtydligande.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)