Tullverket

Webbseminarier

Ta del av olika webbseminarier och lär dig mer om tullproceduren och om att handla med andra länder.

Webbseminarium: Medgivande om bortförande eller utlämning

När dina varor är på ett tillfälligt lager eller på ett annat tullager och ska hänföras till ett tullager genom en elektronisk tulldeklaration måste det lager där varorna fysiskt befinner sig få information om att varorna är frigjorda för tullagerförfarandet och kan lämnas ut.

Det nya tullagerförfarandet innebär förändringar för flera aktörer (exempelvis tillfälliga lager). Den 28 november 2017 höll Tullverket ett webbseminarium om de nya tekniska meddelanden som gör det möjligt att befordra varor till ett tullager.

Se webbseminariet Medgivande om bortförande eller utlämning.

Webbseminarium: Tillstånd till samlad garanti

Många gånger, till exempel i samband med förfarandena aktiv förädling och tullager, måste ditt företag ställa en garanti. Det är möjligt att ställa en samlad garanti för två eller flera händelser, deklarationer eller förfaranden. För att få använda en samlad garanti måste du ha tillstånd.

Den 5 september 2017 höll Tullverket ett webbseminarium om samlad garanti där vi bland annat förklarade gällande lagstiftning, villkor för tillståndet, hur man räknar ut referensbelopp, möjlighet att få nedsättning och vilka undantag som finns. Du kan se en inspelad version av seminariet.

Se webbseminariet Tillstånd till samlad garanti

Webbseminarium: Slutanvändning

Om den vara som du importerar ska användas för ett särskilt ändamål eller inte tillverkas i tillräckligt stor omfattning inom EU kan du ansöka om tillstånd till slutanvändning. Det kan ge dig tullnedsättning eller tullbefrielse. Den 7 mars 2017 höll Tullverket ett webbseminarium om slutanvändning som du kan se en inspelad version av.

Se webbseminariet Slutanvändning

Webbseminarium: Affärer utomlands

Via myndighetssamarbetet Verksamt.se kan du delta i webbseminarier eller se inspelade seminarier om import och export. Tullverket berättar i sitt delseminarium ”Handel med länder utanför EU” om vad du bör tänka på när du ska börja importera eller exportera, och flera andra myndigheter berättar bland annat om beskattning vid import och export, varumärkesskydd och patent i andra länder.

Se webbseminariet Affärer utomlands hos Verksamt.se

Webbseminarium: Starta företag

Via myndighetssamarbetet Verksamt.se kan du delta i webbseminarier och se inspelade seminarier om att starta företag. Tullverket berättar tillsammans med Skatteverket i sitt delseminarium ”Skatter och tullavgifter” bland annat om hur du ska redovisa tullavgifter, och flera myndigheter berättar mer om vad du bör tänka på när du startar ett eget företag.

Se webbseminariet Starta företag hos Verksamt.se

Uppdaterad: 2019-02-04Captcha * (obligatorisk)