Tullverket

Försändelser av ringa värde

När du handlar varor av ringa värde från ett land utanför EU behöver du i vissa fall inte betala någon tull eller moms.

Bestämmelserna för försändelser av ringa värde, även kallade lågvärdeförsändelser, är olika beroende på vilket värde din försändelse har. Dessutom gäller inte tull- och momsbefrielsen för alla varor. För att du ska kunna avgöra om du ska betala tull och moms för din vara eller inte behöver du veta hur din vara är beställd och vilket värde den har.

Värd högst 1 600 kronor

En försändelse som skickas direkt till dig från ett land utanför EU och som innehåller varor med ett sammanlagt värde av högst 1 600 kronor är befriad från tull, men inte från moms.

Värd högst 300 kronor

En försändelse som skickas direkt till dig från ett land utanför EU och som innehåller varor (till exempel utländska periodiska publikationer) med ett sammanlagt värde av högst 300 kronor är befriad från tull och moms.

Befrielsen från moms gäller inte för postorderförsändelse (förutom utländska periodiska publikationer). Med postorderförsändelse menas en försändelse med varor som du har beställt via till exempel nätet, post eller telefon.

Betala alltid för vissa varor

För följande varor behöver du alltid betala både tull och moms:

  1. alkoholhaltiga drycker
  2. tobak eller tobaksvaror
  3. parfymer och luktvatten.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen med följande koder:

  1. Fält 24 – Transaktionens art: Koden varierar beroende på omständighet, sök efter den kod som passar dig
  2. Fält 36 – Förmånskod: 100
  3. Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C07

Ansök om momsfrihet

Du ansöker om momsfrihet direkt i importdeklarationen på följande sätt:

Fält 44 – För postorderförsändelser som innehåller utländska periodiska publikationer begär du momsfrihet genom att skriva ”2 kap. 4 § 4 stycket i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import”.

För försändelser som inte är postorderförsändelser begär du momsfrihet enligt 2 kap. 4 § 5 stycket i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import.

Transportören tulldeklarerar i vissa fall

När en försändelse transporteras av Postnord eller ett kurirföretag ingår även att de tulldeklarera varan. De uppgifter som avsändaren bifogar försändelsen ligger till grund för tulldeklarationen.

Momsbefrielse om du är momsregistrerad

För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Läs mer om momsfrihet i broschyren Medvärdesskatt vid importPDF

Mer information

Läs mer om tull- och momsfrihet för gåvor

Uppdaterad: 2018-12-12


4000