Tullverket

Framtida tullhantering

Anmälan av varors ankomst och deklaration för tillfällig lagring

När den nya införselprocessen är helt införd ska varors ankomst till EU:s tullområde alltid anmälas till tullmyndigheten. I och med att ankomsten är anmäld är varan i tillfällig lagring.

När varor ankommer till EU:s tullområde ska detta alltid anmälas till tullmyndigheten. En deklaration för tillfällig lagring kan lämnas i olika form, och den ska lämnas senast i samband med varornas ankomst. Det ska då anges dels på vilken plats varorna anmäls, dels på vilken plats varorna ska lagras tillfälligt.

Anmälan av varors ankomst

Från och med 27 september 2023, kan en digital anmälan av varors ankomst med en referens till den summariska införseldeklarationen lämnas för varor som

  • ankommer direkt till Sverige med flyg från ett land utanför EU med varor som lossas i Sverige
  • ankommer till Sverige från ett land utanför EU med flyg efter att först ankommit till ett annat EU-land där varorna inte har omlastats eller avlastats.

Det innebär förändrade processer och ett nytt uppgiftslämnande för flygaktörerna. Senast den 1 januari 2024 ska en digital anmälan av varans ankomst lämnas för alla flygförsändelser.

Från och med den 1 mars 2024, ska en digital anmälan av varors ankomst lämnas för varor som ankommer direkt till Sverige från ett land utanför EU med övriga trafikslag - förutom för varor som ankommer från Norge via väg. Om det gäller det maritima flödet gäller kravet enbart de varor som lossas i Sverige. Anmälan skall innehålla en referens till den summariska införseldeklarationen. När det gäller hur gränssnittet mot dagens uppgiftslämning som sker via Maritime Single Window (MSW) ska hanteras i väntan på European Maritime Single Window (EMSW), krävs det viss ytterligare analys. Det kan bland annat påverka om vi kommer att behöva kräva en separat anmälan om varors ankomst i detta flöde så här får vi återkomma.

Deklaration för tillfällig lagring

Tullverket kommer att införa en digital deklaration för tillfällig lagring i slutet av 2024. Fram till dess används den övergångslösning som finns.

Processbeskrivning, deklarationshandledning och tekniska specifikationer

Läs mer om processen vid anmälan av varors ankomst och deklaration för tillfällig lagring.

Deklarationshandledning för anmälan av varors ankomst

Tekniska specifikationer för anmälan av varors ankomst, SCTS-AOG


Platser för ankomst av varor och tillfällig lagring

Huvudalternativet kommer att vara att anmälan om varornas ankomst i första hand ska göras på en godkänd plats, exempelvis en anläggning för tillfällig lagring.

Läs om de olika platserna där varor kan anmälas och vara i tillfällig lagring.

Läs om övergången till nya platser vid sjötransport.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)