Tullverket

Deklarera varor vid export

När du exporterar en vara ska du först lämna en digital exportdeklaration till Tullverket. Du kan lämna den själv eller ta hjälp av ett ombud som är registrerat hos oss.

Olika typer av tulldeklarationer för export

Det finns olika sätt att lämna en tulldeklaration vid export. Det normala är att du lämnar en standardtulldeklaration och startar upp exporten antingen från en godkänd plats eller ett tullkontor. I vissa fall finns det även möjlighet att lämna förenklade tulldeklarationer eller att upprätta deklarationer genom registrering i deklarantens bokföring.

Läs om de olika typerna av tulldeklarationer för export.

Deklarationshandledningar

Här hittar du handledningar för hur du fyller i olika deklarationer som du använder när du exporterar varor.

Få hjälp med hur du fyller i din exportdeklaration.

Anmäl varorna till export

När du har lämnat din exporttulldeklaration ska du anmäla varorna till export (begära klarering). Det gör du på olika sätt beroende på vilken typ av tulldeklaration du har använt.

Läs om hur du anmäler varor till export på sidorna för de respektive deklarationerna.

Godkänd plats vid export

Om du vill anmäla varor till export från en annan plats än ett tullkontor, det vill säga från den plats där varorna lastas för export, ska du ansöka om ett godkännande av en sådan plats.

Läs mer och ansök om om godkänd plats vid export

Direkt eller indirekt export

Du kan ha antingen direkt eller indirekt export och det är viktigt att du är uppmärksam på ifall det är en direkt eller indirekt export du genomför.

Läs om direkt och indirekt export.

Elektroniskt klareringsbevis vid export

Under vissa förutsättningar kan du själv generera ett bevis om klarering elektroniskt. Klareringsbeviset skickas elektroniskt till en vald mottagare, exempelvis en utskeppningshamn.

Läs om elektroniskt klareringsbevis till hamn eller flygplats.

Exportbevis

I vissa fall kan du behöva styrka att varorna har förts ut ur EU med ett exportbevis.

Läs om exportbevis.

Föranmälan av varor

När du ska föra ut en vara ut EU behöver du föranmäla varan hos en tullmyndighet. Det innebär att du ska lämna vissa uppgifter en viss tid innan varan lämnar EU.

Läs mer om föranmälan av varor vid export.

Styrkande handlingar

Till exportdeklarationen ska det finnas styrkande handlingar som du ska kunna visa upp på begäran av Tullverket. Styrkande handlingar är underlag som styrker de uppgifter du lämnar i din tulldeklaration.

Läs om styrkande handlingar vid export.

Temporär export

Temporär export innebär att du skickar eller tar med dig varor tillfälligt till ett land utanför EU. Det kan vara till exempel verktyg som du behöver för att utföra ett arbete, varor för utställningar eller provkollektioner.

Läs om temporär export.

Klassificering

När du deklarerar en vara för export måste du ange en varukod. Varukoden är en sifferkod som beskriver varan och den styr vilka bestämmelser som gäller vid import och export. Alla varukoder finns samlade i tulltaxan. Vid export består varukoden normalt av åtta siffror.

Läs om hur du klassificerar varor.

Deklarera digitalt

Du registrerar och skickar in exportdeklarationen till Tullverket via Electronic Data Interchange, EDI eller via Tullverkets internetdeklaration, TID.

Läs mer om hur du deklarerar digitalt.

De uppgifter som du lämnar i exportkontrollsystemet ECS används även för att bekämpa bedrägerier inom tullområdet.

Läs mer hos Europeiska byrån för bedrägeribekämpning Olaf (på engelska)

Sidan uppdaterades: 2019-12-02

Vad är ändrat:4000