Tullverket

Kom igång att deklarera på webben

Här kan du läsa mer om våra e‑tjänster.

På webben kan du skicka in import- och exportdeklarationer samt hänföra varor till tullagerförfarandet.

För att kunna använda e‑tjänsterna behöver företaget ansöka om tillgång till Tullverkets e‑tjänster och anmäla en behörighetsadministratör.

Med Tullverkets e‑tjänster kan du bland annat

  • lämna import- och exportdeklarationer digitalt
  • skapa ett kundregister över mottagare, avsändare, exportörer och fraktförare
  • lämna summariska införseldeklarationer (SID) och summariska utförseldeklarationer (SUD) 
  • skicka ansökan om jordbruksbidrag till Jordbruksverket
  • hänföra varor till tullagerförandet antingen via en standardtulldeklaration eller en tulldeklaration i förväg.

Läs mer om Tullverkets e‑tjänster för företag.

Import- och exportdeklarationer gör du i TID, Tullverkets internetdeklaration

För att använda Tullverkets internetdeklaration behöver du ha tillgång till e‑tjänster på tullverket.se. I Tullverkets internetdeklaration kan du skicka meddelandena UNU och DNU. Om du vill kunna skicka in DNU men saknar tillstånd till betalningsanstånd behöver du betala eventuella avgifter innan dina varor kan frigöras. För att kunna skicka in andra meddelanden behöver ditt företag ytterligare tillstånd som du kan ansöka om på särskilda blanketter.

Du behöver inget tillstånd för import eller export.

Läs mer om TID Import och Export

För att deklarera ska du logga in på e‑tjänster Tullverkets internetdeklaration TID

Hänförande till tullager gör du i e‑tjänsten Tullager

I den här e‑tjänsten kan du lämna en elektronisk tulldeklaration när du hänför varor till tullagerförfarandet.

Läs mer om Tullager

För att deklarera logga in på e‑tjänster Tullager

Lämna summarisk införseldeklaration eller utförseldeklaration

För att kunna lämna en summarisk in-eller utförseldeklaration via TID behöver du tillståndet TVTIS.

Läs mer och ansök om tillstånd att lämna summariska in- eller utförseldeklarationer (TVTIS)

För att deklarera loggar du in på e‑tjänster Tullverkets internetdeklaration TID

Även ombud kan använda tullverkets e‑tjänster

För att du som ombud ska kunna använda TID för din kunds räkning behöver du även bli registrerad som tullombud hos Tullverket (TVOMB).

Läs mer och ansök om att bli registrerad som tullombud.

Sidan uppdaterades: 2020-09-14

Vad är ändrat:

Språklig justering


4000