Tullverket

Samverkan mot tullbrottslighet, SMT

SMT är en överenskommelse mellan oss och ditt företag som innebär att vi kommer överens om gemensamma åtgärder i kampen mot den organiserade brottsligheten.

Transporter och varuflöden utnyttjas av organiserad brottslighet för att smuggla varor som till exempel narkotika, vapen och tobak. Genom samverkan mot tullbrottslighet minskar du risken att bli utnyttjad.

Genom att använda varandras kompetens, kontaktnät och erfarenheter hjälps vi åt med att skydda företag och samhället mot tullrelaterad brottslighet. Vi vill nå företag där vi ser att ett närmare samarbete kan vara givande. Detta gäller även företag som inte har en tullrelaterad verksamhet.

Alla företag som certifierar sig enligt AEO, Authorised Economic Operator, erbjuds att teckna en SMT-överenskommelse. I certifieringsarbetet kartlägger vi bland annat ditt  företags transport-, varu- och informationsflöden. På så sätt kan tänkbara hot och risker identifieras och förebyggas.

Vad innebär överenskommelsen?

Syftet är att ditt företag kontaktar oss när ni upptäcker eller misstänker avvikelser som kan tyda på brottslig verksamhet. När du hämtar, levererar, tar emot eller i övrigt hanterar transport- eller varuflöden, kan du uppmärksamma detaljer som kan vara till hjälp i vår bekämpning av tullbrottslighet. Det är dessa detaljer som vi är intresserade av. Den information vi får från dig behandlas med sekretess. 
 
Genom SMT visar du att ditt företag tar avstånd från smuggling och annan tullbrottslighet, vilket stärker ditt varumärke.

Hjälp till!

Det finns ett gemensamt intresse för alla aktörer inom den internationella logistikkedjan att samverka mot organiserad brottslighet och säkerhetshot. Genom samverkan kan vi alla hjälpas åt!
 
Ring 90 114 för att tipsa oss!

Tipsa Tullverket om smuggling.

Var uppmärksam på det här

När du hämtar, levererar eller i övrigt hanterar transport-, resande- eller varuflöden,
kan du uppmärksamma detaljer som kan vara till hjälp i vår gemensamma bekämpning av gränsöverskridande tullbrottslighet.

Detaljer som du bör uppmärksamma i ditt arbete är till exempel:

Resandetrafik

 • Resan bokas i ”sista minuten” och betalas kontant
 • Bokar enkelbiljett
 • Bagagets omfattning är inte rimligt för resan

Kurirtrafik

 • Frakten betalas kontant eller är kontant förskottsbetald
 • Hänvisning görs till mobiltelefon med kontantkort
 • Mottagaradressen är ovanlig, exempelvis en ”boxadress” eller c/o adress

Godsterminal

 • Förseglingsanordningar är skadade eller ”manipulerade”
 • Lastenheten är omotiverat reparerad
 • Avvikelser och öppnade kollin vid så kallad ”strippning” av lastenhet

Transporter

 • Godset levereras till en c/o-adress
 • Leveransadressen/mottagaren passar inte in i typen av gods
 • Transportuppdraget ändras ologiskt


Kom ihåg att det är du som arbetar i flödet som har de bästa förutsättningarna för att reagera på något ovanligt.

Intresserad av SMT?

För mer information om ert framtida arbete med oss och Samverkan Mot Tullbrottslighet, läs mer om hur ni AEO-certifierar era tull- och/eller säkerhetsrutiner eller kontakta oss.  

Läs mer om  tillstånd till Authorised Economic Operator, AEO

Uppdaterad: 2019-12-10


4000