Tullverket

EU –­ så här kan du påverka

Det finns flera olika möjligheter för dig som företagare att aktivt delta i EU:s beslutsprocess.

EU-kommissionen ber regelbundet allmänheten och andra berörda parter att lämna synpunkter som underlag för sin politik och lagstiftning.  Det kan du bland annat göra genom samråd.

I öppna konsultationer involverar kommissionen näringslivet och andra intressenter för att säkerställa att lagar och lagförslag fungerar i verkligheten.

Den europeiska företagspanelen för små och medelstora företag  är en panel med enskilda företag som regelbundet uppmanas att ge synpunkter på EU-kommissionens förslag.

Du kan även påverka EU-politiken genom att kontakta din lokala EU-parlamentariker eller din företrädare i Regionkommittén eller i Ekonomiska och sociala kommittén.

I EU:s opinionsundersökningar kan du läsa vad andra EU-invånare tycker i olika frågor.

Mer information

Gör din röst hörd (Kommissionen)

Uppdaterad: 2017-11-03


4000