Tullverket

Krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Sverige kontrollerar export av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.

Produkter med dubbla användningsområden är produkter som kan användas både civilt och militärt. Med andra ord innebär detta produkter, som kan användas för att tillverka nukleära, biologiska eller kemiska vapen, så kallade massförstörelsevapen.

Krigsmateriel förkortas KM och produkter med dubbla användningsområden förkortas PDA.

  1. krypteringsprodukter
  2. kemikalier för tillverkning av kemiska och biologiska vapen
  3. viss laboratorieutrustning
  4. processorer och datorchips som arbetar under extremt låga eller höga temperaturer.

Du behöver tillstånd

För att få exportera krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden behöver du tillstånd. I Tullverkets författningsstöd för kontroll av strategiska produkter hittar du en förteckning över de produkter som är exportreglerade. Tillstånd ansöker du om hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP). I de fall du ska exportera varor för kärnteknisk verksamhet ska du i stället söka tillstånd hos Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Läs mer om tillstånd hos Inspektionen för strategiska produkter.

Läs mer om tillstånd hos Strålsäkerhetsmyndigheten.

Skicka in en föranmälan

Om du ska exportera krigsmateriel eller produkter med dubbla användningsområden behöver du göra en nationell föranmälan 48 timmar innan exporten sker.

Föranmälan vid export av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000