Tullverket

Saknar du ditt paket?

Om du saknar ditt paket ska du vända dig till det företag som har fraktat dina varor. Det kan vara Postnord eller en speditör.

Paketet finns hos Postnord

När en försändelse är märkt med ”under importbehandling” eller "held by Customs" innebär det att försändelsen finns på Postnords egen avdelning för registrering av avgifter. Då kan inte Tullverket hjälpa dig. Under perioder med stor arbetsbelastning kan det ta flera veckor innan försändelsen når dig som kund.

För att kunna spåra din saknade försändelse behöver Postnord det inlämningsnummer som avsändaren fick när hon eller han skickade paketet.

Läs mer om paket och brevförsändelser hos Postnord .

Paketet finns hos din speditör

När det är en speditör som sköter transporten är det också speditören som förtullar din vara. Kontakta speditören om du saknar din försändelse.

Paketet finns hos Tullverket

Tullverket kan beslagta eller omhänderta försändelser med varor som inte är tillåtna att föras in till Sverige eller där kraven för införseln inte är uppfyllda.

Om det är Tullverket som har beslagtagit eller omhändertagit din försändelse meddelar vi dig alltid om att försändelsen finns hos oss för vidare utredning. Handläggningstiden kan variera. Tullverket skickar aldrig tillbaka några försändelser till avsändaren.

Uppdaterad: 2019-11-22


4000