Tullverket

Koder

I din tullhantering kommer du i kontakt med många olika koder, som call me-koder, fel- och valideringskoder och tullkontorskoder.

Call me-koder

Call me-koder (åtgärdsindikatorer) använder du för att informera Tullverket om att en sändning omfattas av restriktioner, det vill säga särskilda villkor, för att importera eller exportera.

Läs mer om call me-koder.

EDI svarskoder för TDR050

Via EDI elektroniskt informationsutbyte enligt regelverket TDR050 skickas svarskoder (felkoder). Här nedan finns en lista över befintliga svarskoder och vad de betyder.

Läs mer om EDI svarskoder för TDR050.

Tullkontor

Tullkontorslistan innehåller uppgifter om de tullkontor i Europa som har en roll i exportkontrollsystemet ECS eller transiteringssystemet NCTS.

Läs mer om Tullkontor.

Uppdaterad: 2018-05-28Captcha *