Tullverket

Bindande klassificeringsbesked

Om du ska importera eller exportera en svårklassificerad vara kan du ansöka om ett bindande klassificeringsbesked, ett så kallat BKB.

Ett bindande klassificeringsbesked är bara giltigt för det företag som har ansökt om det och som det är utfärdat för. Däremot kan ett bindande klassificeringsbesked fungera vägledande för andra företag som importerar samma vara.

Normalt är det kostnadsfritt att få ett bindande klassificeringsbesked. Men om Tullverket får kostnader för till exempel expertutlåtanden eller prover som ska skickas tillbaka till dig, kan Tullverket begära ersättning för den kostnaden.

Tullverket registrerar alla bindande klassificeringsbesked i en EU-gemensam databas som kallas EBTI-databasen. Där är alla giltiga BKB:n sökbara.

Gör en sökning i EBTI-databasen .

Ett BKB är giltigt tre år

Ett bindande klassificeringsbesked som är utfärdat efter den 1 maj 2016 är giltigt i tre år. Bindande klassificeringsbesked som är utfärdade före den 1 maj 2016 är giltiga i sex år.

Om du har en licens för din vara och du får ett BKB för samma vara, är det bindande klassificeringsbeskedet giltigt under licensens giltighetstid.

Ett besked som är bindande inom hela EU är även bindande för innehavaren av beslutet. Det innebär att du måste ange referensnumret för klassificeringsbeskedet i tulldeklarationen. Referensnumret ska stå i fält 44 tillsammans med dokumentkoden C626.

Ansök på blankett

Du ansöker om ett bindande klassificeringsbesked på en blankett som du skickar till Tullverket per post. Du kan bara ansöka om BKB för en faktiskt planerad import eller export och du behöver göra en separat ansökan för varje enskild vara.

Ansök om ett bindande klassificeringsbeskedWord.

Ansök om ett bindande klassificeringsbeskedPDF.

Överklaga om du är missnöjd

Om du är missnöjd med ett bindande klassificeringsbesked kan du överklaga beskedet hos förvaltningsrätten. Mer information om hur du går till väga får du tillsammans med det bindande klassificeringsbeskedet.

Uppdaterad: 2017-10-02Captcha * (obligatorisk)