Tullverket

Handla alkohol på nätet

Här kan du läsa om vilka regler som gäller när du beställer alkohol.

Att beställa alkohol innebär något av följande:

  1. beställa alkohol via en webbplats
  2. du inte själv transporterar (eller bär) alkoholen
  3. en vän eller bekant tar med sig alkohol till dig från en resa

Från ett annat EU-land

Från ett annat EU-land får du beställa alkoholvaror för ditt eller din familjs privata bruk.

Din familj är de närmaste anhöriga som du delar hushåll med (till exempel partner, make eller sambo). Tullverket hänvisar till en dom från Hovrätten i Skåne och Blekinge från den 20 april 2006 (mål nummer B2328-04). I avsaknad av dom från Högsta domstolen betraktas den som prejudicerande.

Betala alkoholskatt

När du beställer alkohol via internet (eller via en vän eller bekant) ska du betala svensk alkoholskatt till Skatteverket innan alkoholen transporteras till Sverige. Om du inte har betalat alkoholskatten innan alkoholen transporteras till Sverige kan Tullverket omhänderta alkoholvarorna och inleda en skatteutredning. När Tullverket omhändertar alkoholvaror kontaktar vi alltid mottagarna via brev.

Läs mer om skattesatser för alkohol hos Skatteverket .

Läs om hur du gör när du beställer alkohol från ett annat land hos Skatteverket .

Den som transporterar alkoholen som du har beställt, ska ha med sig ett förenklat ledsagardokument som du hittar hos Skatteverket.

Ladda ner "förenklat ledsagardokument" hos Skatteverket .

Från ett land utanför EU

Du får inte beställa alkoholvaror från ett land utanför EU.

 

Från ett annat EU-land

Från ett land utanför EU

Hur mycket alkohol får jag beställa?

För ditt eller din familjs privata bruk.

Det är inte tillåtet att beställa alkohol från ett land utanför EU.

Behöver jag betala någon avgift för alkoholen?

Ja, du måste betala svensk alkoholskatt.

Det är inte tillåtet att beställa alkohol från ett land utanför EU.

 

Uppdaterad: 2018-10-03Captcha * (obligatorisk)