Tullverket

Personuppgifter som hanteras via ditt användarkonto i Tullverkets e-tjänster

Dina personuppgifter har lämnats till Tullverket i samband med att du anmälts som användare av Tullverkets e-tjänster.

Tullverket är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter i Tullverkets verksamhet. De personuppgifter som behandlas är ditt namn, dina kontaktuppgifter, ditt personnummer eller annan identitetsbeteckning, samt det användar-id som behörighetssystemet skapar.

Varför behandlar vi uppgifter?

Personuppgifterna behandlas för att säkerställa ett säkert och behörigt tillträde till Tullverkets e-tjänster, samt i tillämpliga fall EU-gemensamma system. Uppgifterna används för autentisering och tillträdeskontroll.

Rättslig grund

Tullverkets erbjuder e-tjänster för att möjliggöra elektroniskt utbyte av uppgifter. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vem tar emot personuppgifterna?

I Tullverkets e-tjänster delar du som användare dina personuppgifter med företagens behörighetsadministratörer. Är du behörighetsadministratör skickas även ett meddelande med din e‑postadress till de användare som du skapar.

Lagring

Dina personuppgifter lagras under den period som du är användare av e-tjänsterna. Dina uppgifter tas bort efter cirka 15 månaders inaktivitet eller efter begäran från dig. Är du behörighetsadministratör tas kontot endast bort efter begäran från dig.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som Tullverket behandlar. Du kan vända dig till Tullverket och begära tillgång till dina uppgifter (registerutdrag). Eftersom Tullverket måste kunna identifiera den som begär uppgifterna måste du skicka en undertecknad begäran i pappersform.

Om du anser att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du också begära att uppgifter rättas eller raderas. Du kan även begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Du kan också vända dig till Tullverkets dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter till Tullverket

E-post: tullverket@tullverket.se Telefon: 0771-520 520
Postadress: Tullverket, Box 27311, 102 54 Stockholm

Kontaktuppgifter till Tullverkets dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud@tullverket.se

Du kan även lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att Tullverkets behandling av dina personuppgifter strider mot lag. Ta gärna kontakt med Tullverket först för att höra om vi kan åtgärda dina synpunkter.

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

E-post: imy@imy.se
Telefon: 08-657 61 00
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Tullverkets postadress har ändrats

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)