Tullverket

Explosiva varor

Du får inte ta in några explosiva varor i Sverige om du inte har tillstånd från Myndigheten för skydd och beredskap.

Bangers, handgranater och dynamit är exempel på explosiva varor.

Pyrotekniska varor

Fyrverkerier får du ta in i Sverige om du har fyllt 18 år. Det är fritt att ta in pyrotekniska varor från ett annat EES-land. Om du handlar utanför EES krävs det alltid att du har tillstånd för införsel av pyrotekniska varor.

Uppdaterad: 2018-09-27


4000