Tullverket

Ska du betala eller ansöka om att få tillbaka avgifter?

Det är inte alltid det går som du tänkt dig när du handlar på nätet. Här får du veta hur du går till väga för att till exempel betala moms, få tillbaka tullavgiften eller när du ska skicka en vara i retur till avsändaren.

Jag har fått min vara men inte betalat moms

Om du har köpt en vara på nätet från ett land utanför EU via exempelvis Wish eller Alibaba ska du alltid betala moms för den varan. Om du upptäcker på ditt kvitto eller din faktura att du inte har fått möjlighet att betala moms ska du meddela Tullverket. Då hjälper vi dig att räkna ut vad du ska betala och skickar ut en räkning så att du får en chans att göra rätt för dig.

Samma sak gäller oavsett om det är Postnord eller ett kurirföretag som har transporterat din vara.

Tänk också på att du behöver betala tull för en vara som är värd över 1 600 kronor.

Meddela Tullverket genom att skicka ett mejl eller brev till oss och berätta vad som är fel och vilket företag som har transporterat din vara. Det vi behöver för att kunna hjälpa dig är uppgifter om varans pris och eventuella kostnader för frakt och försäkring. Du hittar de här uppgifterna på exempelvis kvitton och fakturor, och skickar dem till oss digitalt eller i pappersform.

Mejla tullverket@tullverket.se eller skicka brev.

Meddela inom tre år

Du kan meddela Tullverket om att momsen inte är betald inom tre år från den dag då din vara kom in i Sverige.

Jag har fått min vara men inte betalat varken tull eller moms

Om du har handlat för minst 1 600 kronor från ett land utanför EU via exempelvis Wish eller Alibaba ska du betala både tull och moms för din vara.

Om du upptäcker på ditt kvitto eller din faktura att du inte har fått möjlighet att betala tull och moms ska du meddela Tullverket. Då hjälper vi dig att räkna ut vad du ska betala och skickar ut en räkning så att du får en chans att göra rätt för dig.

Samma sak gäller oavsett om det är Postnord eller ett kurirföretag som har transporterat din vara.

Meddela Tullverket genom att skicka ett mejl eller brev till oss och berätta vad som är fel och vilket företag som har transporterat din vara. Det vi behöver för att kunna hjälpa dig är uppgifter om varans pris och eventuella kostnader för frakt och försäkring. Du hittar de här uppgifterna på exempelvis kvitton och fakturor, och skickar dem till oss digitalt eller i pappersform.

Mejla tullverket@tullverket.se eller skicka brev.

Meddela inom tre år

Du kan meddela Tullverket om att tullavgiften och momsen inte är betald inom tre år från den dag då din vara kom in i Sverige.

Jag har betalat för mycket tull och moms

Om du anser att du har betalat för hög tullavgift eller moms till det transportföretag som har deklarerat varan som du har beställt på nätet, kan du få beslutet om tull och moms ändrat. Tullverket kan ändra beslutet om du ansöker om ändring inom tre år från den dag då du fick veta hur mycket du skulle betala.

Tullverket kan inte betala tillbaka den administrativa avgift som transportföretaget tar ut när de gör din tulldeklaration.

Så här får du tillbaka pengar om du betalat för mycket

I de fall då du har betalat felaktiga tull- och momsavgifter till det transportföretag som har deklarerat din vara, ansöker du genom att skriva ett brev eller e-postmeddelande till Tullverket och berätta vad du anser är fel. Vi behöver följande uppgifter för att kunna bedöma och hantera ditt ärende:

 • tull-id (en kombination av två eller tre bokstäver och sju eller åtta siffror; du kan få den här uppgiften av det företag som transporterar din vara)
 • varupostnummer (i vissa fall när det är Postnord som transporterar din vara)
 • ett kontoutdrag (från ditt bankkonto eller från exempelvis Paypal) som visar den summa du har betalat för varan
 • dina bankuppgifter för direktinsättning på ditt konto (kontoinnehavare, bank, clearingnummer och kontonummer) och ditt namn och adress så att vi kan skicka en bekräftelse.


Vi svarar inom 30 dagar.

Mejla omprovning@tullverket.se eller skicka brev.

Jag har betalat moms för en gåva

En gåva är något som har skickats från en privatperson till en annan privatperson. Du behöver inte betala någon moms för en gåva som är värd högst 500 kronor. Anser du att du har fått felaktigt krav på moms men ännu inte betalat vänder du dig till Postnord eller det företag som har transporterat din vara. Om du har hunnit betala momsen som du anser felaktig ansöker du om ändring hos oss genom att skriva brev eller skicka ett e-postmeddelande 

Så här gör du om du felaktigt betalat moms för en gåva

Du ansöker genom att skriva ett brev eller e-postmeddelande till Tullverket och berätta vad du anser är fel. Vi behöver följande uppgifter för att kunna bedöma och hantera ditt ärende:

 • tull-id (en kombination av två eller tre bokstäver och sju eller åtta siffror; du kan få den här uppgiften av det företag som transporterar din vara)
 • varupostnummer (i vissa fall när det är Postnord som transporterar din vara)
 • dina bankuppgifter för direktinsättning på ditt konto (kontoinnehavare, bank, clearingnummer och kontonummer) och ditt namn och adress så att vi kan skicka en bekräftelse.

Mejla omprovning@tullverket.se eller skicka brev.

Har du ännu inte betalat vänder du dig till Postnord eller det företag som har transporterat din vara.

Allmänt om att skicka eller ta emot en gåva

Min vara har gått i retur till avsändaren

Om din vara har gått i retur till avsändaren får du vända dig till säljaren för att få tillbaka det du har betalat för varan.

När du har fått tillbaka det du har betalat kan du ansöka hos Tullverket om att få tillbaka moms och eventuell tullavgift.

Observera att om du har handlat från en e-handelsplattform som tagit ut momsen vid köpet, behöver du kontakta e-handelsplattformen du beställde varan ifrån för att få momsen återbetalad.

Tullverket kan inte betala tillbaka den administrativa avgift som transportföretaget tar ut när de gör din tulldeklaration.

Så här gör du för att få tillbaka tull och moms

I de fall då du efter en retur vill få tillbaka den tull och moms du har betalat till det transportföretag som deklarerade din vara ansöker du genom att skriva ett brev eller e-postmeddelande till Tullverket och berätta vad som har hänt. Följande uppgifter behöver vara med för att vi ska kunna bedöma och hantera ditt ärende:

 • tull-id (en kombination av två eller tre bokstäver och sju eller åtta siffror; du kan få den här uppgiften av det företag som transporterar din vara)
 • varupostnummer (i vissa fall när det är Postnord som transporterar din vara)
 • ett bevis på att din vara har kommit tillbaka till avsändaren
 • ett bevis på att du har fått pengarna tillbaka för din vara, till exempel en kopia av ett kontoutdrag som visar återbetalningen eller en kreditfaktura 
 • dina bankuppgifter för direktinsättning på ditt konto (kontoinnehavare, bank, clearingnummer och kontonummer) och ditt namn och adress så att vi kan skicka en bekräftelse.

Mejla omprovning@tullverket.se eller skicka brev.

Jag har returnerat en vara

När du returnerar en vara som du har köpt på nätet kan du få tillbaka tullavgift, moms och eventuellt andra avgifter som du betalade när du köpte varan. För att Tullverket ska betala tillbaka pengarna behöver vi ogiltigförklara tulldeklarationen. Det kan vi göra om du gör en ansökan om ogiltigförklarande av tulldeklarationen inom 90 dagar från den dag då Tullverket tog emot din tulldeklaration.

Observera att om du har handlat från en e-handelsplattform som tagit ut momsen vid köpet, behöver du kontakta e-handelsplattformen för att få momsen återbetalad. Om det var en punktskattepliktig vara, exempelvis viss elektronik eller tobak, behöver du dessutom kontakta Tullverket för att få tillbaka den punktskatt och moms på punktskatten som du har fått betala.

Så här gör du efter att du har returnerat din vara

I de fall då du efter en retur vill få tillbaka tull, moms och eventuell annan skatt du har betalat till ditt transportföretag som deklarerade din vara ansöker du om återbetalning från Tullverket. Du ansöker om att Tullverket ska ogiltigförklara tulldeklarationen för varan genom att skriva ett brev eller e-postmeddelande och berätta vad som har hänt. Följande uppgifter behöver vara med för att vi ska kunna bedöma och hantera ditt ärende:

 • tull-id (en kombination av två eller tre bokstäver och sju eller åtta siffror; du kan få den här uppgiften av det företag som transporterar din vara)
 • varupostnummer (i vissa fall när det är Postnord som transporterar din vara)
 • ett bevis på att din vara har kommit tillbaka till avsändaren
 • ett bevis på att du har fått pengarna tillbaka för din vara, till exempel en kopia av ett kontoutdrag som visar återbetalningen eller en kreditfaktura 
 • dina bankuppgifter för direktinsättning på ditt konto (kontoinnehavare, bank, clearingnummer och kontonummer) och ditt namn och adress så att vi kan skicka en bekräftelse.

Mejla omprovning@tullverket.se eller skicka brev.

Jag har fått en ny vara som ersättning

Om du får en ny vara som ersättning för en tidigare vara som exempelvis har gått sönder under transporten, behöver du betala tull och moms även för den nya varan. Du kan ansöka om att få tillbaka den tull och moms som du tidigare har betalat för den första varan.

Observera att om du har handlat från en e-handelsplattform som tagit ut momsen vid första köpet, behöver du kontakta e-handelsplattformen du beställde varan ifrån för att få momsen återbetalad. Om det var en punktskattepliktig vara, exempelvis viss elektronik eller tobak, behöver du dessutom kontakta Tullverket för att få tillbaka den punktskatt och moms på punktskatten som du har fått betala för den första varan.

Så här gör du för att få tillbaka avgifterna på din första vara

I de fall då du efter en retur vill få tillbaka tull, moms och eventuell annan skatt du har betalat till ditt transportföretag ansöker du om återbetalning från Tullverket. Skriv ett brev eller e-postmeddelande till Tullverket och berätta vad som har hänt. Följande uppgifter behöver vara med för att vi ska kunna bedöma och hantera ditt ärende:

 • tull-id för den första varan (en kombination av två eller tre bokstäver och sju eller åtta siffror; du kan få den här uppgiften av det företag som transporterar din vara)
 • varupostnummer (i vissa fall när det är Postnord som transporterar din vara)
 • bevis på att den ursprungliga varan har returnerats, till exempel en kreditfaktura eller ett annat dokument som visar att säljaren har tagit emot den returnerade varan i ett land utanför EU
 • dina bankuppgifter för direktinsättning på ditt konto (kontoinnehavare, bank, clearingnummer och kontonummer) och ditt namn och adress så att vi kan skicka en bekräftelse.

Mejla omprovning@tullverket.se eller skicka brev.

Jag ska skicka en vara för reparation

Om du har ett föremål som har gått sönder och du som privatperson behöver skicka iväg det för reparation, bearbetning eller utbyte utanför EU kan du få betala lägre tull och moms för varan när den kommer tillbaka till dig. I vissa fall kan du helt slippa betala tull och moms.

En sådan här reparation kallas för ”passiv förädling”. Passiv förädling kräver tillstånd från Tullverket.

Betala tull eller moms eller ingenting?

Om reparationen omfattas av varans garanti betalar du ingenting när varan kommer tillbaka.

Om reparationen inte omfattas av varans garanti behöver du betala

 • tull på reparationskostnaden och tull på frakt- och försäkringskostnader när varan skickas tillbaka till EU.
 • moms, som beräknas på reparationskostnaden och den sammanlagda  tullavgiften.

Om din vara är tullfri, det vill säga att tullsatsen är 0 %, betalar du bara moms som beräknas på reparationskostnaden.

Så här gör du för att ansöka om passiv förädling

Spara det inlämningskvitto som du får när du skickar din vara. Kvittot är ditt så kallade exportbevis. När varan kommer tillbaka till dig är det oftast transportören (som kan vara Postnord eller en annan speditör) som gör din tulldeklaration för import och som du betalar tull och moms till. För att slippa betala ska du informera transportören om att du vill göra en ”återimport efter passiv förädling”. Då ansöker transportören om passiv förädling i din tulldeklaration.Transportören kan vilja se ditt exportbevis och en kopia på en faktura eller liknande från det företag som reparerar varan, där det framgår att det handlar om en reparation och vad du har fått betala.

Jag ska uppgradera eller förbättra min vara

Om du som privatperson skickar iväg ett föremål som ska uppgraderas eller på annat sätt förbättras kan du få betala lägre tull och moms när du får tillbaka varan. Exempel på förbättringar är smycken som förädlas med nya stenar, musikinstrument som renoveras och kameror och klockor vars funktioner uppgraderas.

En sådan här förbättring kallas för ”bearbetning” och är en del i tullförfarandet ”passiv förädling”. Passiv förädling kräver tillstånd från Tullverket.

Vad ska du betala?

Det du behöver betala om du skickar en vara för förbättring är

 • tull på bearbetningskostnaden
 • moms (som beräknas på bearbetningskostnaden + tullavgiften).

Om din vara är tullfri, det vill säga att tullsatsen är 0 %, betalar du bara moms som beräknas på bearbetningskostnaden.

Så här gör du för att få betala lägre tull och moms

Spara det inlämningskvitto som du får när du skickar din vara. Kvittot är ditt så kallade exportbevis.

När varan kommer tillbaka till dig är det oftast transportören (som kan vara Postnord eller en annan speditör) som gör din tulldeklaration för import och som du betalar tull och moms till. För att slippa betala ska du informera transportören om att du vill göra en ”återimport efter passiv förädling”. Då ansöker transportören om passiv förädling i din tulldeklaration.

Transportören kan vilja se ditt exportbevis och en kopia på en faktura eller liknande från det företag som reparerar varan, där det framgår att det handlar om en reparation och vad du har fått betala.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000