Tullverket

Anmäla till Tullverket – röd, blå eller grön fil

Varor med särskilda regler kan du anmäla till Tullverket när du passerar Sveriges gräns genom att välja röd, blå eller grön fil när du passerar tullfiltret. Vissa varor kan du även anmäla på webben.

Du som reser från ett land utanför EU gör din anmälan till Tullverket genom att välja röd eller grön fil genom tullfiltret. Du som reser från ett annat EU-land väljer röd eller blå fil (istället för den gröna).  

Om det inte finns ett tullfilter med röd, blå eller grön skylt kan du alltid göra din anmälan muntligt till en tulltjänsteman.

Om du inte har varor att anmäla

Om du väljer grön eller blå fil betyder det att du har anmält till Tullverket att du inte har med dig några varor utöver de som du fritt får ta med dig.

I grön fil passerar du under en skylt med texten "Inget att deklarera". I blå fil har skylten ett EU-märke och texten "Resande direkt från ett EU-land utan varor att deklarera”.

Om du har varor att anmäla

Om du har med dig varor utöver de som du fritt får ta med dig ska du välja röd fil. Där ska du visa upp varorna för en tulltjänsteman. I röd fil passerar du under en skylt med texten "Varor att deklarera”.

Om du är osäker på om du har med dig varor som ska anmälas till Tullverket eller inte, ska du alltid välja röd fil.

Ingen tulltjänsteman på plats?

Om det inte finns en tulltjänsteman på plats gör du en anmälan på något av följande sätt:

  1. Använd den telefon som sitter i röd fil i tullfiltret.
  2. Ring det telefonnummer som finns angivet på en affisch i röd fil i tullfiltret.
  3. Ta dig till närmaste tullklareringsexpedition.
  4. Om du inte har möjligheten att välja röd fil, till exempel om du reser med direkttåg mellan Danmark och Sverige, kontaktar du en uniformerad tulltjänsteman på tåget. Om du inte träffar på en uniformerad tulltjänsteman på tåget, ska du ringa Tullverkets vakthavande befäl på telefonnummer +46 (0) 40-661 32 25.

Se var våra tullklareringsexpeditioner finns.

Anmäl på webben

Vissa varor kan du anmäla till Tullverket på webben innan du reser. Det innebär att du inte behöver välja fil när du passerar gränsen. Du kan välja grön eller blå fil. Vid en eventuell kontroll ska du kunna visa upp det numret du fått när du gjorde anmälan på webben.

Du kan bli kontrollerad

Tullverket kan kontrollera att du uppfyllt anmälningsplikten genom att be dig stanna, ställa några frågor och sedan kontrollera ditt bagage eller ditt fordon. Om det behövs har tulltjänstemannen befogenhet att göra en kontroll på och av kroppen.

Varför har du blivit kontrollerad?

Väljer du grön eller blå gång eller fil, men ändå har med dig varor utöver det du fritt får ta med dig, gör du dig skyldig till smuggling.

Uppdaterad: 2017-06-02


4000