Tullverket

2017-10-04

Kategori

Nyheter om framtida tullhantering

 • 2019-09-04 Framtida tullhantering

  Tilläggssiffrorna till Eori-numren försvinner

  Från och med den 1 september går det inte att använda andra tilläggssiffror än 00 till Eori-nummer. Detta gäller alla typer av deklarationer.
 • 2019-09-03 Framtida tullhantering

  Skaffa behörighet till EU:s nya system för bindande klassificeringsbesked (BKB) och godkänd ekonomisk aktör (AEO)

  Kommer du att behöva ansöka om AEO-tillstånd eller BKB i höst? Då måste du ha behörighet till Tullverkets webbtjänster så att du säkert kommer in i det nya systemet när du ska ansöka.
 • 2019-05-21 Framtida tullhantering

  Ansökningar om AEO och BKB blir digitala

  Från den 1 oktober ska du som ansöker om bindande klassificeringsbesked eller AEO-tillstånd göra det digitalt via en EU-portal som du loggar in i via Tullverkets webbtjänster.
 • 2019-05-20 Framtida tullhantering

  Tilläggssiffrorna till Eori-numren försvinner

  Från och med den 1 september går det inte att använda tilläggssiffror till Eori-nummer. Om du lämnar deklarationer med tilläggssiffror kommer Tullverket inte att kunna ta emot dessa. Detta gäller alla typer av deklarationer.
 • 2019-04-30 Framtida tullhantering

  Så hanterar du exporten från 1 maj

  Klockan 00.00 natten mellan den 30 april och den 1 maj införs nya lösningar för att deklarera varor för export. Har du redan påbörjat ärenden enligt de tidigare rutinerna kan du avluta dem enligt de nya.
 • 2019-04-11 Framtida tullhantering

  Brexit skjuts fram

  EU har beslutat att ge Storbritannien ytterligare sex månaders tidsfrist för ett ordnat utträde. Den nya tidpunkten för brexit är den 31 oktober. Om man kommer överens om ett avtal kan britterna lämna EU tidigare. 
 • 2019-04-05 Framtida tullhantering

  Förbered dig på vad som händer om det blir en hård brexit

  Med tanke på att risken för en hård brexit kvarstår, har Tullverket låtit översätta EU-kommissionens vägledningsdokument samt bilagorna om transitering och export. Dokumenten tar upp vad som gäller kring it-system, tillstånd, tullförfaranden och ursprungsfrågor om ett utträdesavtal saknas när Storbritannien lämnar EU.
 • 2019-03-29 Framtida tullhantering

  Nya lösningar för export

  Under våren införs flera nya lösningar för exportförfarandet. Detta är ett sätt att lösa hanteringen när det lokala klareringsförfarandet försvinner den 1 maj.
 • 2019-02-07 Framtida tullhantering

  Vad gäller nu när driftsättningen av anläggning för tillfällig lagring har stoppats?

  Kring årsskiftet beslutade Tullverket att stoppa driftsättningen av den digitala lösningen för anläggning för tillfällig lagring. Men vad innebär det för hanteringen vid anläggningarna fram tills den digitala lösningen är på plats? Vi försöker här reda ut vad som gäller.
 • 2019-01-29 Framtida tullhantering

  Nu omprövar vi tillstånden till godkänd exportör

  Förfarandet med godkänd exportör upphör den 1 maj 2019 och ersätts av en standardtulldeklaration (UGE-meddelande) vid export med beslut om godkänd plats. Under februari–april kommer Tullverket att ompröva samtliga tillstånd till godkänd exportör som då återkallas.
 • 2019-01-03 Framtida tullhantering

  Driftsättningen av anläggning för tillfällig lagring stoppas

  Tullverket har beslutat att inte införa den nya hanteringen för anläggning för tillfällig lagring som planerat den 1 februari 2019. Orsaken är att EU‑kommissionen har lämnat ett förslag som innebär stora förändringar i fråga om vilka uppgifter som ska lämnas.
 • 2018-12-12 Framtida tullhantering

  Platser som ersätter tullklareringsområden

  Dagens tullklareringsområden kommer på sikt att ersättas av anvisade platser och godkända platser. Det är bara på sådana platser som varor kommer att få ankomma till Sverige och vara i tillfällig lagring.
 • 2018-11-21 Framtida tullhantering

  Ditt betalningsanstånd flyttas över till Systemet för tullbeslut

  Tullverket har börjat flytta över tillstånd till betalningsanstånd till det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut. Du som har betalningsanstånd måste därför ha tillgång till Tullverkets webbtjänster.
 • 2018-11-15 Framtida tullhantering

  Genombrott i brexitförhandlingarna

  Nu finns ett förslag till utträdesavtal mellan EU och Storbritannien. Den 14 november godkände den brittiska regeringen förslaget som bland annat innehåller en kompromiss om gränsen mellan Nordirland och Irland.
 • 2018-09-14 Framtida tullhantering

  Tillstånd till förenklad deklaration - snart i Systemet för tullbeslut

  Nu har Tullverket börjat flytta över tillstånd till det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut. Först ut är tillstånd till förenklad deklaration.
 • 2018-08-30 Framtida tullhantering

  Införandet av anläggning för tillfällig lagring skjuts fram till 1 februari 2019

  Införandet av den nya digitala hanteringen för att deklarera varor till anläggning för tillfällig lagring har skjutits fram tre månader. Införandet sker därmed den 1 februari 2019 och följs av en tolv månaders övergångsperiod innan all hantering ska vara omställd och ske digitalt.
 • 2018-06-01 Framtida tullhantering

  Tullverket omprövar tillstånd till lokalt klareringsförfarande

  Under september kommer Tullverket att påbörja omprövningarna av ytterligare några tillståndstyper. I de fall du har flera av tillstånden kommer Tullverket i möjligaste mån att ompröva alla tillstånd vid samma tillfälle. Detta arbetssätt kommer att underlätta för både Tullverket och näringslivet.
 • 2018-05-22 Framtida tullhantering

  Viktig information till dig som har tillstånd till betalningsanstånd och förenklad deklaration

  Tullverket kommer inom kort att flytta över alla tillstånd till betalningsanstånd och förenklad deklaration till det EU-gemensamma Systemet för tullbeslut. För att du därefter ska kunna hantera tillstånden behöver du tillgång till Tullverkets webbtjänster.
 • 2018-05-08 Framtida tullhantering

  Snart ändras processen för anläggningar för tillfällig lagring

  Tullverket förbereder nu en förändring av processen för tillfällig lagring. Den nya hanteringen innebär att alla uppgifter ska lämnas digitalt. Dessutom kan helt nya aktörer bli inblandade som inte lämnat deklarationer tidigare.
 • 2018-03-23 Framtida tullhantering

  Rättsligt ställningstagande om godkända avsändare

  I ett nytt rättsligt ställningstagande klargör Tullverket kraven för att få status som godkänd avsändare för unionstransitering. Det innebär i vissa fall en striktare tillämpning av bestämmelserna än tidigare.
 • 2017-08-17 Framtida tullhantering

  Statusrapport från EU-kommissionen

  Varje år publicerar EU-kommissionen en rapport som ger en översikt över vad som hänt under året samt status för implementeringen av den nya tullagstiftningen.

Uppdaterad: 2019-05-28


4000