Tullverket

Personuppgifter i samband med tips om smuggling och tullbrott

Tullverket behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss för att kunna utföra vårt uppdrag att förebygga, förhindra och utreda brott.

Olika regler för olika typer av verksamheter

Tullverkets behandling av personuppgifter sker i enlighet med olika regler beroende på om behandlingen sker inom den brottsbekämpande verksamheten eller den administrativa verksamheten.

Hur länge personuppgifter får behandlas inom den brottsbekämpande verksamheten avgörs bland annat av brottets preskriptionstid eller om förundersökning har inletts eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifterna får behandlas inom den brottsbekämpande verksamhet regleras särskilt i 4 kap. lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område och i brottsdatalagen (2018:1177). Tullverket behandlar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Uppgifter kan i vissa fall bevaras under längre tid om de enbart behandlas för arkivändamål av allmänt intresse.

Allmänna handlingar och sekretess

Tullverket är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Undantag från detta görs när uppgifter är sekretessbelagda. När det gäller inkomma tips till Tullverket behandlas dessa ofta i underrättelseverksamheten, och en stor del av dessa uppgifter omfattas av sekretess.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)