Tullverket

Varors tullstatus

En vara kan antingen ha tullstatus som unionsvara eller icke-unionsvara. Unionsvaror är enkelt förklarat varor som framställts i EU och varor som är i fri omsättning i unionen. En icke unionsvara är en vara som inte är en unionsvara. När du behöver styrka din varas tullstatus kan du använda statusbevisen T2L eller T2LF. 

Så om du till exempel importerar icke-unionsvaror från ett land utanför EU och deklarera dessa för övergång till fri omsättning så betraktas varan som unionsvara. Att unionsvaror är i fri omsättning betyder att de får befordras utan tullformaliteter inom EU.

Detta till skillnad från icke-unionsvaror som måste vara under tullövervakning när de vistas/förvaras inom EU, t.ex. under tillfällig lagring, tullager, tillfällig införsel eller extern transitering (T1-transitering).

Du kan behöva styrka din varas unionsstatus om den under transporten tillfälligt lämnat unionens tullområde. Du kan då bevisa att din vara är en unionsvara med statusbeviset T2L. Om din vara kommer från ett område som ingår i EU:s tullunion men inte i skatteunionen – till exempel Kanarieöarna – ska du använda statusbeviset T2LF.

Utfärda T2L eller T2LF

T2L och T2LF utfärdar du på enhetsdokumentet. Fyll i uppgifterna på blad 4, skriv ut och skriv under i original.

Ladda ner enhetsdokumentet Pdf, 225.8 kB.

Statusbevisen T2L och T2LF ska i normalfallet bestyrkas av ett behörigt tullkontor. Du kan också ansöka om ett tillstånd för att bli godkänd utfärdare för T2L, vilket innebär att du inte behöver få dokumentet bestyrkt.

Läs mer och ansök om tillstånd till godkänd utfärdare av bevis för tullstatus för unionsvaror.

Elektronisk hantering

Några länder, till exempel Nederländerna och Spanien har idag elektronisk hantering av statusbevis som de utfärdar men i merparten av EU:s medlemsländer använder du blanketten i pappersformat.

Samtliga EU-stater ska senast 2025 ha tillgång till ett nytt system, Pous, som står för ”Proof of Union Status”. I Pous-systemet kommer bevis för unionsstatus att registreras.

Fram till Pous-systemet är i drift kan du använda följande statusbevis:

  1. T2L utfärdat på papper
  2. Rederiets manifest
  3. Faktura- eller transportdokument

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)